Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
Οι μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές που όμως υφίστανται ως διοικητικά και οικονομικά αυτοτελείς ελέω Κοινοτικού Κεκτημένου θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Υπουργείου το οποίο τις εποπτεύει; Αν ναί, πως θα αντιμετωπισθεί το θέμα παραβίασης της Διοικητικής τους Αυτοτέλειας;;
 
 
Andreas
Πιστεύω θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όποια αξιολόγηση κι αν εφαρμοστεί, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια θα είναι πλημμελής. Όμως ακόμη και έτσι είναι πολύ καλύτερα από την απουσία οποιασδήποτε αξιολόγησης, όπως συνέβαινε ως τώρα.Πιστεύω ακόμη ότι οι στόχοι της θα πρέπει, τουλάχιστον στην αρχή να μην είναι μαξιμαλιστικοί. Θα μπορούσαν αρχικά να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας, δηλαδή να γίνει με δύο μορφές, και από τον προϊστάμενο ή τον αξιολογητή αλλά και με γραπτές εξετάσεις. Αρχικά θα πρέπει να υποστούν κάποια πίεση ή και κυρώσεις μόνο όσοι αποτύχουν και στους δύο τρόπους αξιολόγησης. Αυτό για να αποφευχθούν μεγάλες αντιπαραθέσεις και εντάσεις, λόγω της προηγούμενης ανυπαρξίας του θεσμού.Αφού η αξιολόγηση δοκιμαστεί και γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία ότι είναι αντικειμενική σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό, στη συνέχεια να έχει επιπτώσεις στην εξέλιξη και στ αποδοχές των υπαλλήλων. Διαφορετικά φοβάμαι ότι οι αντιδράσεις θα είναι τόσο ισχυρές που θα αποτρέψουν οποιαδήποτε εφαρμογή της, όπως εξάλλου έχει συμβεί πολλές φορές ως τώρα.
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Με τι κριτήρια θα μετράται η απόδοση; Γιατί αν θα αρκεί απλά να βεβαιώσει ο εκάστοτε προϊστάμενος ότι επιτευχθηκαν οι στόχοι για μια ακόμη φορά οδηγούμαστε σε παταγώδη αποτυχία. Επίσης το ίδιο άδικο είναι να εξετάζεται η συνολική απόδοση ενός τμήματος διότι μπορεί ένα τμήμα να αποτελείται από δέκα υπαλλήλους και η απόδοση να προέρχεται από τους εξής τρεις, όσο υπερβολικό και αν σας φαίνεται.Αμερόληπτη εικόνα προέρχεται μόνο από τα ατομικά μηχανογραφικά στατιστικά του κάθε υπαλλήλου, αν δε μάλιστα καθιερωθεί και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο θα είναι δυνατή και η παρακολούθηση του χρόνου διεκπεραίωσης των διοικητικών υποθέσεων
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Στη διαμόρφωση στόχων και προτεραιοτήτων από τα ανώτατα όργανα είναι απαραίτητο να υπάρχει και η διαδικασία της διαβούλευσης με τους πολίτες. Σκεφτείτε να καθορίζετε στόχους και επιχειρησιακά σχέδια, να παρέχετε τις σχετικές υπηρεσίες, για να σας πουν στο τέλος οι πολίτες πως δεν τις χρειάζονται. Σε ποιον και πότε θα πω ως πολίτης που πληρώνει φόρους (χωρίς διακανονισμούς) για να τον εξυπηρετεί η Δημόσια Διοίκηση, πως πρώτη μου προτεραιότητα είναι να μη ζω μέσα σε χωματερές και πως απαιτώ να γίνει στο νομό μου ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων (με όποιες σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα). Σε τι θα οφελήσει να αξιολογήσω θετικά τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α και Β βαθμού για επλήρωση στόχων και για έργα που δεν επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής μου και δεν προστατεύουν την υγεία μου;
 
 
Chrysovalantis
Τα τελευταία χρόνια το μόνο αδιάβλητο σύστημα αποδείχτηκε ότι είναι το ΑΣΕΠ. Μοριοδότηση στους υπαλλήλους που κατάφεραν να μπουν στο Δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ και παράλληλα αυξημένη μοριοδότηση σε πτυχία, ξένες γλώσσες, κτλ. Μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Όσον αφορά την εμπειρία, αυτή αποκτάται με τον καιρό, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την υπευθυνότητα του καθενός και δεν μπορεί να μετρηθεί 100% αντικειμενικά.