Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
AmandaMi
Ο συγκεκριμένος μαθηματικός τύπος,θα αποτελέσει πραγματικό γρίφο για τους Προισταμένους της Δημ.Διοίκησης,που ως επί το πλείστον είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλουνται να κρίνουν αποφοίτους της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 
 
baia
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡ. 8: Ας ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΊ ΩΣ ΕΞΗΣ:». Οι προϊστάμενοι Τμημάτων, σε συνεργασία με το προσωπικό που υπηρετεί στις μονάδες των οποίων προΐστανται, εξειδικεύουν ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ και επιμερίζουν τους επιχειρησιακούς στόχους σε ετήσια βάση, ανά άτομο».