Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
1-Στο άρθρο αυτό αναφέρονται βασικοί όροι, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η έννοια τους, όπως «επιχειρησιακό σχέδιο», «στρατηγικός στόχος», «επιχειρησιακός στόχος», «ατομικός στόχος». Οι όροι αυτοί πρέπει να προσδιορισθούν σαφώς.2-Στην παρ. 1 αναγράφεται ότι ο Υπουργός θέτει το χρονοδιάγραμμα των επιχειρησιακών σχεδίων, στην παρ. 3 αναγράφεται ότι ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ στην παρ. 6 αναγράφεται ότι ο Γενικός Διευθυντής προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Προφανώς υπάρχει ένα μπλέξιμο αρμοδιοτήτων. Απαιτείται αναδιατύπωση με σαφή περιγραφή αρμοδιοτήτων.
 
 
Ιωάννης Μπέλλας
Η συμπεριφορά πρέπει να εφαρμόζεται , ελέγχεται και βαθμολογείτε τόσο εντός της υπηρεσίας (και φυσικά αμφίδρομα) όσω και από το κοινό που εμπλέκεται ή εξηπηρετείται. Δεν μπορεί να υφίστατε ένας υπάλληλος σε θέση ελέγχου ή έκδοσης αποφάσεων που διακρίνει τουε πελάτες του (κοινό) ανάλογα με το ‘φακελλο’ που προσκομίζεται κάθε φορά ή με την γνωριμία που συνδέονται. Αυτό πρέπει να είναι δυνατό να καταγγελθεί και θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα προς επίλυση και όχι να περιμένουν να μαρκαριστούν τα χαρτιά πριν γίνει η σύλληψη Θεωρώ ότι εμαίες οι Έλληνες δεν έχουμε την απαραίτητη παιδία για θέματα συμπεριφοράς και θα πρέπει μία από τις βασικές συνεχώμενες εκπαιδεύσεις να είναι η συναλλαγή με το κοινό και του συναδέλφους.