Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οι νοσηλευτές πως θα αξιολογούνται στην απόδοση;Πως θα μετριέται το παραγόμενο έργο;Θα υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά από πλευράς κράτους ώστε να μην εμποδίζεται η απόδοση τους;
 
 
JohnJohn
Η συμπεριφορά του υπαλλήλου θα πρέπει να μην λαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό υπόψη δεδομένου ότι: ο υπάλληλος του δημοσίου δεν έχει απορρίψει την ανθρώπινη υπόστασή του με το διορισμό του. δεν είναι υποχρεωμένος να δέχεται επιθέσεις ενδουπηρεσιακές οι από πολίτες χωρίς να μπορεί να στηρίξει και να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του. ο υπάλληλος είναι πρώτα πολίτης του ελληνικού κράτους και μετά υπάλληλος δημοσίου. κατά συνέπεια ο υπάλληλος έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Σύνταγμα τα οποία δεν μπορεί να του τα στερήσει κανείς με το έτσι θέλω χωρίς να μπορεί να τα υπερασπιστεί άμεσα.