Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οι νοσηλευτές πως θα αξιολογούνται στην απόδοση;Πως θα μετριέται το παραγόμενο έργο;Θα υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά από πλευράς κράτους ώστε να μην εμποδίζεται η απόδοση τους;
 
 
βούλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ -ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ-ΠΟΛΙΤΕΣ)