Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
george70
Αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί η στοιχειώδης προεργασία που θα εξασφαλίζει τουλάχιστον α)τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και β)ισοκαταμερισμό του φόρτου εργασίας.Επίσης θα πρέπει ο νομοθετης να γίνει πιο σαφής σχετικά με το τι εννοεί με την φράση κανονικότητα του ρυθμού εκτέλεσης καθηκόντων (δεδομένου ότι α) δεν ορίζεται κάποιο πρότυπο κανονικότητας καιβ) η αξιολόγηση αφορά πάντα χρονικό διάστημα ενός έτους) και να εξηγήσει ποιοι είναι οι ειδικοί δείκτες
 
 
Γιώργος Ζαγαλίκης
Οι δείκτες έχουν την ίδια βαρύτητα; Τα μέσα και οι πόροι παίζουν σημαντικό ρόλο, π.χ. διασταύρωση στοιχείων από βάση δεδομένων με χρήση Η/Υ και αυτή χωρίς. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζονται μερικά λεπτά στην δεύτερη μερικά χρόνια.
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Γιατί είναι κριτήριο «η κανονικότητα του ρυθμού εκτέλεσης των καθηκόντων» και όχι η επίτευξη των εκάστοτε στόχων;Ποιοι και πως θα αναπτύξουν τους ειδικούς δείκτες; Από την εμπειρία μου γνωρίζω ότι είναι μια διαδικασία πολύ απαιτητική, ειδικά για θέσεις εργασίες στις οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν ποσοτικοί δείκτες.
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛ
Θα πρέπει να μπορούν να κρίνουν οι εξυπηρετούμενοι πολίτες τους υπαλλήλους που τους εξυπηρετούν. Με ένα απλό ερωτηματολόγιο για τον κάθε υπάλληλο που θα υποβάλεται ηλεκτρονικά ή άμεσα (π. χ. σε κουτί παραπόνων) στη διεύθυνση της υπηρεσίας και θα μπορεί να το συμπληρώνει κάθε πολίτης που εξυπηρετήθηκε από το συγκεκριμένο υπάλληλο. Αφού διαπιστωθεί το κατά πόσο βάσιμα είναι τα παράπονα ή οι έπαινοι για τον υπάλληλο θα αποτελούν ένα ακόμη κριτήριο για την αξιολόγησή του.
 
 
maria
Οταν λέω ΑΣΕΠ σημαίνει πανελλήνιους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μόνο και όχι διάφορες τοποθετήσεων ημετέρων που έχει εγκρίνει κατά καιρούς σε τοπικούς φωτογραφικούς διαγωνισμούς.Γιατί από τέτοια είδαν πολλά τα μάτια μου.