Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κατερίνα
Συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΑ με τον Ξενοφώντα Τιμόλογο. Πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί ένας τρόπος επιβράβευσης για όλους εκείνους τους υπαλλήλους οι οποίοι λόγω τίτλων και εξειδικευμένων γνώσεων αναλαμβάνουν σε μόνιμη βάση να «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά» για την υπηρεσία τους, αναλαμβάνουν πάντα εκείνοι τις δύσκολες υποθέσεις, ενώ οι υπόλοιποι διεκπεραιώνουν τα τετριμμένα, τα απλά και εύκολα, γιατί «δεν ξέρουν, δεν μπορούν». Διαφορετικά, οι «διεκπεραιωτές» θα συνεχίσουν να είναι «διεκπεραιωτές» και οι ικανοί υπάλληλοι με εξειδικευμένες γνώσεις θα χάσουν κάθε κίνητρο να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες.