Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νόπη Ευμορφίδου
Εκτός των προισταμένων και διευθυντών και οι υπόλοιποι υπάλληλοι πρέπει να συμμετέχουν στη στοχοθεσία, γιατί έχουν και οι ίδιοι γνώσεις (μερικές φορές περισσότερες), είναι οι πρώτοι αποδέκτες των προβλημάτων που μπαίνουν ως εισροές στην υπηρεσία τους και πολλές φορές γνωρίζουν καλύτερα να χρησιμοποιούν τα μέσα και τα εργαλεία για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.
 
 
Γιώργος Στόγιας
Πολύ σωστή η ιδέα εφαρμογής ενός ήδη δοκιμασμένου και αποτελεσματικού μοντέλου όπως το ΚΠΑ για την αξιολόγηση των Δημόσιων Υπηρεσιών. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για άλλους πειραματισμούς, είναι απόλυτα ενδεδειγμένη η χρήση ενός έτοιμου εργαλείου με πανευρωπαϊκή αναγνώριση (http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191). Επιτέλους κάτι διαφανές και αξιόπιστο
 
 
Ηρακλής Ζωγραφάκης
Ο κάθε υπάλληλος θα πρέπει να βαθμολογείτε από τους:1. προϊσταμένους του2. υφισταμένους του3. όμοιους του (ίσους που συνεργάζεται)σε επιμέρους τομείς, όπως παραγωγικότητα, συνεργασία, συνέπεια κ.α.Ο μέσος όρος αυτών των τομέων θα πολλαπλασιάζετε με ένα συντελεστή βαρύτητας, π.χ η βαθμολογία του συνεργάτη του με 30%, του υφισταμένου του με 20% και του προϊσταμένου του με 50%.Ηρακλής Ζωγραφάκης
 
 
Αντωνακάκης Π.
Η κρίση υφισταμένων από τον προϊστάμενο μόνο είναι υποκειμενική και πολλές φορές λανθασμένη, ειδικότερα όταν έχουμε να κρίνουμε άβουλους υπαλλήλους που εκτελούν χωρίς αντίρρηση όλες τις αποφάσεις σύννομες ή όχι (άριστη βαθμολόγηση) και υάλλήλους με κρίση και διάθεση να υποδείξουν στον προϊστάμενο το λάθος ή μη σύννομο που πολλές φορές οδηγούν σε συγκρούσεις (παρόλα αυτά λαμβάνουν αρνητική βαθμολόγηση). Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις υποκειμενικές συμπάθειες ή αντιπάθειες καθώς επίσης και τον «κομματικό παράγοντα».Η αξιολόγηση να γίνεται από τουλάχιστον τριμελή ομάδα πάνω σε αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια και να υπάρχει υποχρεωτική ενημέρωση και δυνατότητα έκφρασης της γνώμης και επαναξιολόγησης από άλλη επιτροπή, του αξιολογούμενου σε περίπτωση διαφωνίας. Γενικά να υπάρχει ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
 
Panos Liverakos
Γίνεται μνεία σε ηλεκτρονική εφαρμογή. Θα ήταν καλό να δούμε τις προδιαγραφές της και τον τρόπο λειτουργίας της. Κατά τη γνώμη μας και με βάση πρότερη εμπειρία μας, υπάρχει φόβος ότι με την έννοια ηλεκτρονική εφαρμογή να υπονοείται η ύπαρξη των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή, που ο κάθε αξιολογούμενος θα μπορεί να «κατεβάσει» στον Η/Υ του για να τα συμπληρώσει και να τα εκτυπώσει. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να διευκρινιστούν οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και το εύρος των διαδικασιών που θα καλύπτει. Κατά τη γνώμη μας επίσης, η ηλεκτρονική εφαρμογή θα πρέπει να αποτελεί τη βάση οποιουδήποτε συστήματος αξιολόγησης υιοθετηθεί εν τέλει.