Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
george70
Το κριτήριο της συμπεριφοράς είναι πολύ υποκειμενικό και δεν έχει μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Δεν θα έπρεπε να αξιολογείται παρά μόνο στις ακραίες του εκφάνσεις, τότε δηλαδή που προδήλως καθιστά δυσλειτουργική την εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου. Άλλοι υπάλληλοι είναι πράοι και άλλοι θερμόαιμοι, άλλοι έχουν χρόνια και κόυραση στην καμπούρα τους , άλλοι είναι νέοι και έχουν απόθεμα υπομονής, άλλοι έχουν προσωπικά προβλήματα που κουβαλάνε απο τα σπίτια τους, συνεπώς όλοι ξεκινούν απο διαφορετική αφετηρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πολίτες. Υπάρχουν οι συνεννοήσιμοι αλλά υπάρχουν και αυτοί που μόλις τους ζητήσεις να συμπληρώσουν αίτηση κάνουν σαν να τους έβρισες τη μάνα.
 
 
Γεωργία
Σχετικά με τη σύναψη «συμβολαίου απόδοσης» μεταξύ του υπαλλήλου και του προϊσταμένου θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:1. Τι θα γίνει στις περιπτώσεις όπου σε μία υπηρεσία δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα τμήματα; Πως θα γίνει ο καθορισμός και επιμερισμός στόχων σε επίπεδο τμήματος;2. Ένα δημοκρατικό σύστημα δημόσιας διοίκησης οπωσδήποτε πρέπει να επιτρέπει την ΕΝΕΡΓΟ συμμετοχή των υπαλλήλων στον καθορισμό στόχων επί του αντικειμένου τους και παράλληλα την τεκμηριωμένη υποβολή προτάσεων για τους τρόπους υλοποίησης στον προϊστάμενό τους. Λόγω της αυστηρά ιεραρχικής δομής του ελληνικού δημοσίου, συχνά οι προϊστάμενοι δεν γνωρίζουν ή ηθελημένα παραβλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και τις αντικειμενικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν στην υπηρεσία οι υφιστάμενοί τους.3. Αν δεν δοθούν περιθώρια αυτενέργειας, πρωτοβουλίας και «φωνή» στους νεώτερους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με νέες μεθόδους και τεχνολογίες, δεν θα αλλάξουν ποτέ οι απαρχαιωμένοι μηχανισμοί του ελληνικού δημοσίου και δεν θα αποδώσει κανένα σύστημα στοχοθεσίας που επιβάλλεται άνωθεν!