Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Β. Γιαννακόπουλος
Στο άρθρο 7, πρέπει να ληφθεί μέριμνα να τίθενται στόχοι και για τους υπαλλήλους που μετακινούνται (αλλάζουν οργανική μονάδα), λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο προσαρμογής τους στη νέα τους θέση.
 
 
Αποστόλης Παπαδόπουλος
Συμφωνώ με τις διατυπώσεις του προγράψαντα κ. Παπαδάκη.Συμπληρωματικά αναφέρω ότι ο υποφαινόμενος εργάζομαι σε υπηρεσία ελεγκτικού χαρακτήρα όπου πρέπει να συνεργαστώ με 12 συναδέλφους.Δυστυχώς για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων και η διάσταση απόψεων με τους συναδέλφους μου για τον ενδεδειγμένο τρόπο άσκησης των καθηκόντων μας -καθότι υπάρχει εκ μέρους τους μια άτυπη ομερτά ένοχης σιωπής χάριν της οκνηρίας και της αποφυγής προστριβών και για τους ίδιους και για τους αιρετούς προϊσταμένους- στέκω παράταιρος εντός του εργασιακού μου περιβάλλοντος.Περιπολώ κατά μόνας,έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί τους για ζητήματα στα οποία κατά τη γνώμη μου δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της χρηστής διοίκησης και τελικά απομονώνομαι εμφανιζόμενος ο κακός,παράξενος και φορές-φορές ο τρελός του χωριού.Είναι βασανιστικό πως αναγκάζεται κάποιος ευσυνείδητος υπάλληλος να εργαστεί σε ένα περιβάλλον που βρίθει αντιξοοτήτων και τροχοπέδεων.Θα ήταν άδικο για κάποιον εργαζόμενο με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά να κριθεί/αξιολογηθεί αρνητικά συνεπεία της μη δημοφιλίας του μεταξύ των συναδέλφων του.Θα είναι σαν να σκοτώνουμε και την τελευταία ελπίδα διόρθωσης των κακώς κειμένων της κρατικής διοίκησης.Παρακαλώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο αξιολόγησης ανάλογων περιπτώσεων.
 
 
Παναγιώτης Κοσμόπουλος
Πουθενά στο Προσχέδιο Νόμου δεν λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να προστατεύεται συστημικά ο αξιολογούμενος υπάλληλος σε περιπτώσεις δυσμενούς εργασιακού περιβάλλοντος (υποδομή συνθήκες, οργάνωση κλπ) και λόγω ανεπαρκών, αδιαφορούντων και ανικάνων είτε ομοβάθμων είτε προϊσταμένων(με τους οποίους θα είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται στην επίτευξη των στόχων).Αντ’ αυτού, με τα άρθρα 25 και 26 κάθε ευσυνείδητος, πλην άτυχος, υπάλληλος, ωθείται σε ψυχοφθόρες διαδικασίες προσωπικών ενστάσεων, με τις οποίες θα πρέπει να αποδείξει(!) (σε ανάλογες περιπτώσεις δυσλειτουργειών λόγω συνθηκών και προσώπων) με αντικειμενικά (!) και μετρήσιμα (!) στοιχεία οτι … δεν είναι ελέφας!Νομίζω, πως είναι απαραίτητο να προηγείται, της ατομικής αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου, η αποτύπωση των πραγματικών συνθηκών του περιβάλλοντος εργασίας και του κλίματος συνεργατικότητας (ίσως, μέσω ανώνυμης διατύπωσης γνώμης όλων των εργαζομένων της δομής εργασίας και των εξυπηρετουμένων πολιτών καθόλον το έτος).Κατόπιν, να γίνεται διόρθωση ή ακόμη και ετήσια αναβολή της αξιολόγησης, για την προστασία του αξιολογουμένου υπαλλήλου και της αξιοπιστίας της διαδικασίας, κι όχι να μπαίνει σε διαδικασίες ψυχοφθόρες και ασύμμετρες προς το μέγεθός του.Και: (καλέ μου άνθρωπε!) Όχι άλλη… γραφειοκρατία!Όσο λιγότερη,τόσο καλύτερα.Ευχαριστώ για την προσοχή σας.