Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Η παράγραφος 2 περιγράφει μια διαδικασία γραφειοκρατική και αναποτελεσματική. Τα Δελτία Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων θα πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά στον άμεσο προϊστάμενο, και βεβαίως, να είναι ψηφιακά.
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΡΘΡΟ 3: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια με βάση τα οποία διενεργείται η αξιολόγηση των υπαλλήλων είναι η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοσή τους στην υπηρεσία. Διαφωνώ κάθετα με την εξαίρεση ή την επιπλέον μοριοδότηση όσων εισήχθησαν στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, διότι:α) Το ΑΣΕΠ στα τόσα χρόνια λειτουργίας του δεν είχε σταθερό τρόπο επιλογής προσωπικού. Και εξηγούμαι.α1) Μέχρι και 2 χρόνια πριν όσοι είχαν κατά κύριο λόγο ρουσφετολογικά εργαστεί στο δημόσιο λάμβαναν πριμοδότηση 50% στο ειδικό προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ.α2) Δεν ήταν λίγες οι φορές που κατηγορήθηκε το ΑΣΕΠ για φωτογραφικές προκηρύξεις (βλ. ΚΕΠ κα)α3) Δεν ήταν λίγες οι προσλήψεις των φορέων που απλά επικυρώθηκαν από το ΑΣΕΠ.α4) Το ΑΣΕΠ δεν αξιολόγησε ποτέ στοιχεία προσωπικότητας.α5) Το ΑΣΕΠ κατά καιρούς κατηγορήθηκε ότι αξιολόγησε/μοριοδότησε πλαστά πτυχία ή λοιπά έγγραφα.Γιατί λοιπόν να έχω τυφλή εμπιστοσύνη σε ένα φορέα που δείχνει να ελέγχεται πολιτικά και να μην είναι σωστά επανδρωμένος ή τεχνικά εξοπλισμένος; β) Για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και περισσότερο για τους εκπαιδευτικούς επιμένω και φωνάζω πως τα ψυχολογικά τεστ είναι απαραίτητα και ίσως πρέπει να έχουν βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο και των πτυχίων τους. Διότι, που οφελεί ο δάσκαλος του παιδιού μου να έχει πτυχίο, master κα και στην τάξη να μη μπορεί να λειτουργήσει; Δε θέλω να αναφερθώ εκτενέστερα. γ) Κριτήριο αξιολόγησης πρέπει να γίνει και η μετά διορισμού προσπάθεια του υπαλλήλου για εμπλουτισμό των γνώσεων του. Η διάθεση και η προσπάθεια για εξέλιξη, ακόμα και όταν αυτή απαιτεί χρόνο από την οικογένεια του, πρέπει να επιβραβεύεται. Σε τελευταία ανάλυση και το δημόσιο οφελείται και μάλιστα άμεσα. Συνοψίζοντας, οι βασικές κατηγορίες αξιολόγησης ΟΛΩΝ των εργαζομένων στο δημόσιο (στενό, ευρύ και ευρύτερο) είναι:α) διοικητική ικανότητα,β) συμπεριφοράγ) απόδοσηδ) ψυχολογική υγείαε) επιμόρφωση
 
 
Κώστας
Ποιός θα αξιολογεί τους «αξιολογητές»;;; Πώς μπορούμε να περιφρουρίσουμε το συγκεκριμένο θεσμό;;; Η σύζυγός μου δουλεύει στο δημόσιο καί έχω μια «ιδέα» περι προϊσταμένων…
 
 
Αναστασία
Το σύστημα αξιολόγησης που ισχύει μέχρι σήμερα είναι εντελώς αναξιόπιστο και θα πρέπει να παύσει το συντομότερο δυνατόν.Συμφωνώ με την άποψη που καταγράφηκε πως θα πρέπει να μην ισχύσει το παλιό αυτό σύστημα, από 1.1.2012 ενώ οι υπάρχοντες προϊστάμενοι να θεωρηθούν απλώς προσωρινοί.Το νέο σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και θα πρέπει γίνεται από ομάδες αξιολογητών που θα ανήκουν σε ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης ή από διάφορους φορείς, έτσι ώστε να παταχθεί η ευνοιοκρατία που επικρατεί μέσα στους οργανισμούς.Είναι γνωστό πως παρεμποδίζεται η εξέλιξη αξιόλογων συναδέλφων ενώ ευνοούνται άλλοι με λιγότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,οι οποίοι είναι «φίλοι» και συγγενείς των προϊσταμένων.