Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
AmandaMi
Προκύπτει το ερώτημα για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας σε προσωπικό επίπεδο.Ειδικότερα θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ποια θα είναι η ανταμοιβή για τους άριστους και ποιες οι επιπτώσεις για τους ανεπαρκείς.
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Θα πρέπει να υπάρξει τεστ δεξιοτήτων…
 
 
Αθανάσιος Αντωνίου
Στο υπόψη δελτίο ο κάθε προιστάμενος να καλύπτει με ειδική αυτοκόλητη ετικέτα τα στοιχεία του εργαζόμενου ώστε να μην είναι δυνατή η εύνοια ή αδικία μέρους των εργαζομένων.