Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βάντα Κωστοπούλου
Αναφορικά με τα άρθρα 7-9: ωραία, ορίστηκαν οι στόχοι, υπάρχει σύστημα αξιολόγησης κλπ κλπ. Πάντα προκύπτουν επιπλέον θέματα, θα γίνεται αναθεώρηση ή τα «εμβόλιμα» θέματα θα «ξεχνιούνται» και η σχετική εργασία δεν θα συνυπολογίζεται στην απόδοση του υπαλλήλου;