Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μάριος
Σίγουρα θα πρέπει να «επιβιώσει» ο καλύτερος αλλά να ληφθεί υπόψιν και η αναπηρία που μπορεί να έχει o εργαζόμενος και οι διακρίσεις που δέχεται από τους συναδέλφους του με σκοπό να μπορεί να αποδόσει όπως πρέπει και πολλές φορές να κάνει λάθη για τα οποία ο ίδιος δεν ευθύνεται. Επίσης πολλά Άτομα με Αναπηρία λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στην Εκπαίδευση να υπάρχει ελαφρυντικό στα προσόντα του. Επίσης σε ότι αφορά για τους προϊσταμένους καλά θα είναι να ελέγχονται πολύ τακτικά γιατί πολλές φορές λόγω της θέσεως τους «καβαλάνε καλάμη» και φορτόνουν δικές τους δουλείες σε υφιστάμενους συναδέλφους (ανάπηρους και μη)οι οποίοι τις περισσότερες φορές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
 
 
baia
Ο μαθηματικός τύπος οφείλει να αποτελέσει την εικόνα των προηγούμενων κεφαλαίων. Ωστόοο, το άθροισμα των βαθμολογιών των τιθέμενων στόχων δε μπορεί να λειτουργήσει με την έννοια του μέσου όρου!!Καθώς υπάρχει διαβάθμιση σπουδαιότητας των κριτηρίων και η επιδίωξη του ΠΔ είναι η καταπολέμηση κάποιων συγκεκριμένων φαινομένων. Με αυτόν τον τρόπο όμως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να διαιωνιστούν.Για παράδειγμα,υπάχρει ο προϊστάμενος Α που αξιολογήθηκε για αξιοποίηση ανθρ. δυναμικού με 10, ικανότητα στρ. σχεδιασμού με 9 και διαχείριση υλικού με 7.Από την άλλη, ο προϊστάμενος Β βαθμολογήθηκε αντιστοίχως με 8, 8 και 10. Με τον διαμορφωθέντα μαθηματικό τύπο αυτοί θα ισοβαθμούν, κι ας μην προσφέρουν ούτε κατά διάνοια το ίδιο έργο στη Διοίκηση. Αρα το προτιμότερο είναι να απεικονισθεί μαθηματικά αυτό που επιδιώκει το Π.Δ. Μία πρόταση είναι η βαθμολογία απόδοσης να υπολογίζεται ως το άθροισμα διαφορετικών κλασμάτων. Ο αριθμητής των οποίων θα είναι τα αποτελέσματα συγκεκριμένων και ομοειδών κριτηρίων δια του πλήθους των τιθέμενων στόχων. Ενώ ο παρανομαστής θα απεικονίζει το βαθμό σπουδαιότητας από 1-5 (πολύ σημαντικό – λιγότερο σημαντικό, αντίστοιχα.)
 
 
Ιγνάτιος Σταυρόπουλος
1. Θεωρώ σημαντικό γιά τους μετέχοντες στις Ομάδες Αξιολόγησης βαθμολογητές, να είναι «πιστοποιημένοι» και άρα αξιόπιστοι. Ει δυνατόν εκτός της ίδιας υπηρεσίας (συνάδελφοι). Διαφορετικά ο κίνδυνος είναι ορατός γιά επανάληψη του οργίου της διαπλοκής των ημετέρων.2. Να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην Αξιολόγηση, όλων ανεξαιρέτως όσων λαμβάνουν μισθό από το Δημόσιο, και βεβαίως εξασφαλισμένη η διαφένεια στη διαδικασία. Αν αρχίσουν οι εξαιρέσεις, τότε πάλι μία από τα ίδια. Στον ιδιωτικό τομέα, ποτέ ο «κατώτερος» δεν διατάζει τον «ανώτερο». Γιατί άραγε?3. Η δημοσιότητα στη διαδικασία, με την προυπόθεση τήρησης των διατάξεων περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, είναι θεμελιώδης, ώστε ο πολίτης να μη έχει ορατό στο δημόσιο τομέα, το γεγονός το παιδί του με διδακτορικά και ξένες γλώσσες, να έχει προιστάμενό του ένα υποδεέστερό του, αοράτως και «ανωθεν» τοποθετημένο.