Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δήμητρα
Εγώ λείπω από την υπηρεσία μου σχεδόν 2 χρόνια με άδειες ανατροφής παιδιών. Σε αυτό το διάστημα ο προϊστάμενός μου έχει συνταξιοδοτηθεί και ο νέος δεν με έχει δει καν. Ποιός θα με κρίνει εμένα?????? Με τι κριτήρια? Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα μετά την επιστροφή μου στην υπηρεσία πριν να μπορεί κάποιος να με αξιολογήσει? Ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί και αυτή η περίπτωση.
 
 
Λαζάρου Ελένη
Τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως διατυπώνονται στο παρόν σχέδιο νόμου είναι πολύ γενικά και ασαφή και ως εκ τούτου διαβλητά. Δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα ήδη ισχύοντα. θεωρώ απαραίτητο να εξειδικευτούν ανάλογα με τη θέση ευθύνης, την ειδικότητα, το επίπεδο σπουδών και να είναι με αντικειμενικό τρόπο μετρήσιμα.
 
 
gg
Άρθρο 14: Τελική αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου1. Η τελική βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο. Με τον τύπο αυτό, η βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου με βάση τους ατομικούς του στόχους τροποποιείται λαμβανομένης υπόψη, αφενός, της απόκλισής της από το επίπεδο διοικητικής ικανότητας και απόδοσης της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, και, εάν αυτή δεν υπάρχει, επιπέδου Τμήματος, στην οποία υπηρετεί και, αφετέρου, της απόκλισης της τελευταίας από την αριστεία. 2. Ο μαθηματικός τύπος της παραγράφου 1 είναι:BA’= BA +0,1*( BA-ΒΥ)*[1+0,001*(100-ΒΥ)]-ΒΔόπου :BA’ : είναι η τελική βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλουBA : είναι η βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου βάσει στόχωνΒY: είναι η βαθμολογία της διοικητικής ικανότητας και απόδοσης της οργανικής μονάδας του υπαλλήλου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.ΒΔ: είναι η βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου μετά τελεσιδικες άποφάσεις γιά χρημάτισμο η δωροδοκία καί ειναι -100 γιά κάθε σχετική καταδικασμένη πράξη.
 
 
Μαρα Μ.
Έγιναν δύο μεγάλοι γραπτοί διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ το 1995 και το 1998. Είναι άδικο αυτοί οι υπάλληλοι να αξιολογηθούν ξανά στις γνώσεις τους στις οποίες ήδη αξιολογήθηκαν και είναι οι μόνοι που μπήκαν αξιοκρατικά. Είναι άδικο να μπουν στο ίδιο σύστημα αξιολόγησης με όλους τους άλλους. Νομίζω ότι θα έπρεπε να προβλεφθεί κάτι διαφορετικό γι’ αυτούς.
 
 
Χρυσαυγή Παπαδοπούλου
Παρατηρώ με θλίψη και απογοήτευση οτι και στο άρθρο αυτό ΔΕΝ υπάρχει πρόβλεψη για τους υπαλλήλους εκείνους που δεν εργάζονται σε παραγωγικά υπουργεία και το αντικείμενο ενασχόλησής τους δεν είναι μετρήσιμο. Υπάρχουν θέσεις εργασίας στο ελληνικό δημόσιο όπου το αντικείμενο διαχείρισης ΔΕΝ είναι ούτε μετρήσιμο, ούτε τίθεται ως στόχος. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι υπάλληλοι θα καταδικάζονται με μένουν στάσιμοι και με τις ίδιες πενηχρές απολαβές μέχρι να γίνουν » έφεδροι» ?