Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μυρτώ
Η διοικητική ικανότητα είναι προσόν που διαθέτει κάποιος ή όχι, σαν το ταλέντο, που αναδεικνύεται με πλαίσιο και πειθαρχία. Συνεπώς:1. Οι Προϊστάμενοι διαθέτουν διοικητικά προσόντα?2. Οι Προϊστάμενοι διαθέτουν πολυεπιστημονική κατάρτιση? εκτός από το γνωστικό αντικείμενο τους έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δεξιότητες ηγέτη και μάνατζερ?3. Εάν όχι, πώς θα νομιμοποιηθούν απέναντι στον υπάλληλο που διαθέτει τα παραπάνω, ώστε να μην τον αμφισβητήσει?4. Είναι αποδεδειγμένο ότι θα προαρμοσθούν γρήγορα «στις αναγκαίες αλλαγές των μεθόδων εργασίας και σε νέα συστήματα» όταν είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό η «αντίσταση στην αλλαγή»? Κι άν ο υπάλληλος ανταποκρίνεται θετικά στις καινοτομίες, πως διασφαλίζεται απέναντι σε κάποιον υπονομευτικό και «αργό» Προϊστάμενο, ο οποίος θεωρεί ενδεχομένως οτι απειλείται η θέση του?5. Έχει γίνει κατανοητό ότι η επίτευξη στόχων απαιτεί οριζόντιες συνεργασίες και όχι κάθετες ιεραρχίες?6. Έχει γίνει κατανοητό ότι η ανάπτυξη ενός υπαλλήλου απαιτεί την ενδυνάμωση των δυνατών του σημείων, δηλ. εκείνων με τα οποία αποδίδει τα μέγιστα? Δεν ωφελεί να κινητοποιείς κάποιον που είναι επικοινωνιακός (οπότε θα όφειλε να βρίσκεται σε τμήμα εξυπηρέτησης κοινού) να διεκπεραιώνει καθήκοντα που απαιτούν λ.χ. λεπτομερή έρευνα, όπου κάποιος άλλος αποδίδει καλύτερα? Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα όσα συντελούν και στην προσωπική ανάπτυξη του υπαλλήλου, ώστε αυτό να έχει αντανάκλαση στο αποτέλεσμα της δουλειάς του και στην Υπηρεσία του?7. Πως θα αξιολογηθεί ο «δέκτης» σε σχέση με την κατανόηση των μηνυμάτων, όταν ενδεχομένως υπάρχει ασάφεια από τον ίδιο τον «πομπό»? Θα υπάρχει η δυνατότητα και γραπτού επαναπροσδιορισμού με eσωτερικό memo, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα του τύπου «εγω δεν το είπα έτσι», «δεν το κατάλαβες σωστά», κ.λπ.?8. Πως διασφαλίζεται ο υπάλληλος, ο οποίος διαθέτει «σαφήνεια και ακρίβεια στην προφορική και γραπτή έκφραση», χωρίς να κινδυνεύσει από υπεξαίρεση της διανοητικής του εργασίας απο τον αδαή Προϊστάμενο? Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά οτι την εργασία του Προϊσταμένου ενίοτε φέρει σε πέρας ο υπάλληλος, ο οποίος παραμένει «αφανής ήρωας»!9. Μέχρις στιγμής η πρωτοβουλία τιμωρείται, μάλιστα έχει εκφραστεί και μομφή διότι κάποιος βγήκε εκτός του πλαισίου κατηγορίας του, δηλ. υπάλληλος ΔΕ εξέφρασε άποψη και πρόταση η οποία στη συνέχεια αυιοθετήθηκε και παρουσιάσθηκε απο τον Προϊστάμενο ως δική του και ο οποίος «εβαλε στη θέση του» τον υπάλληλο,υπενθυμίζοντάς του οτι δεν είναι και δεν μπορεί να λειτουργεί ως ΠΕ. Είναι απαραίτητο να υφίστανται τέτοιου είδους ρατσιστικοί διαχωρισμοί?10. Πως θα διασφαλισθεί το υψηλό προφίλ ορισμένων χαρισματικών χαμηλόβαθμων υπαλλήλων απο τον τραμπουκισμό (bullying) και την αυθαιρεσία όσων προϊστανται και θεωρούν οτι ανάμεσα στα καθήκοντα των υπαλλήλων αυτών είναι να του φέρνουν και τα ρούχα απο το καθαριστήριο?
 
 
baia
θετω υπόψη σας τα εξής:Η παροχή χρηματικής επιβράβευσης μπορεί να δυσχεράνει την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου, με τον τρόπο που το ΠΔ προβλέπει τη διαδικασία. Ας ληφθεί υπόψη πως πρόκειται για αναδρομική παροχή που θα δοθεί σε συνολικό ποσό (κι όχι σε μηνιαίες δόσεις, από τη στιγμή που αυτό δεν προβλέπεται). Η καταβολή όμως αυτού επηρεάζει τις κρατήσεις, ήτοι τα ταμεία που δεν παγιώθηκαν με τις αποδοχές στις 30/10/11, τις έκτακτες εισφορές και φυσικά το φόρο εισοδήματος!Με τη μείωση δε του αφορολόγητου, ο δικαιούχος περνά σε άλλη φορολογική κλιμακα και ισχύει μεγαλύτερος φορολογικός συντελεστής. Η παροχή μηνιαίων βεβαιώσεων από την υπηρεσία για φορολογικούς λόγους (για να αποφευχθεί το ανωτέρω) θα λαμβάνεται υπόψη δε, στο επόμενο οικονομικό έτος και όχι στο τρέχων. Δυστυχώς με τα σημερινά δεδομένα του 4024/11, ακόμα κι αυτή η -έστω προσωρινή- οικονομική επιβάρυνση μπορέι να θεωρηθεί απαγορευτική για τους περισσότερους από εμάς. Εύλογα μπορεί κανείς να συμπεράνει πως αυτό που κανονικά θεωρείται ως κινητήρια δύναμη για καλύτερη εκτέλεση έργου πολύ εύκολα μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη!! Επιπλέον, πως διαφυλασσόμαστε πως αυτό θα γίνει αποδεκτό από την κοινή γνώμη; Πώς εξασφαλίζεται αυτό από τη στιγμή, που όλοι οι ιθύνοντες (πολιτικοί και μη) κατήγγειλαν την υπαρξη του κινήτρου απόδοσης;
 
 
Andreas
Πιστεύω θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όποια αξιολόγηση κι αν εφαρμοστεί, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια θα είναι πλημμελής. Όμως ακόμη και έτσι είναι πολύ καλύτερα από την απουσία οποιασδήποτε αξιολόγησης, όπως συνέβαινε ως τώρα.Πιστεύω ακόμη ότι οι στόχοι της θα πρέπει, τουλάχιστον στην αρχή να μην είναι μαξιμαλιστικοί. Θα μπορούσαν αρχικά να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας, δηλαδή να γίνει με δύο μορφές, και από τον προϊστάμενο ή τον αξιολογητή αλλά και με γραπτές εξετάσεις. Αρχικά θα πρέπει να υποστούν κάποια πίεση ή και κυρώσεις μόνο όσοι αποτύχουν και στους δύο τρόπους αξιολόγησης. Αυτό για να αποφευχθούν μεγάλες αντιπαραθέσεις και εντάσεις, λόγω της προηγούμενης ανυπαρξίας του θεσμού.Αφού η αξιολόγηση δοκιμαστεί και γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία ότι είναι αντικειμενική σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό, στη συνέχεια να έχει επιπτώσεις στην εξέλιξη και στ αποδοχές των υπαλλήλων. Διαφορετικά φοβάμαι ότι οι αντιδράσεις θα είναι τόσο ισχυρές που θα αποτρέψουν οποιαδήποτε εφαρμογή της, όπως εξάλλου έχει συμβεί πολλές φορές ως τώρα.
 
 
Δημήτριος Τζούλιας
Προσπαθώντας να βοηθήσω στο εγχείρημα, σημειώνω τα παρακάτω: 1. Πως θα αξιολογούνται οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν τρέχοντα αντικείμενα εργασίας, για τα οποία δεν χρειάζεται να καταρτισθεί επιχειρησιακό σχέδιο και τα οποία για πολλές υπηρεσιακές μονάδες αποτελούν το κύριο αντικείμενο εργασίας τους π.χ. τμήματα προσωπικού ;2. Πως θα αξιολογούνται οι υπάλληλοι που για διάφορους λόγους (έλλειψη προσωπικού, φόρτος εργασίας, κ.λ.π.), απασχολούνται σε αντικείμενα εργασίας άλλου τμήματος ή και άλλης υπηρεσίας (π.χ. διενέργεια Ε.Δ.Ε., κ.λ.π.), από αυτήν που είναι τοποθετημένοι οργανικά ; Φοβάμαι πως η προσπάθεια θα οδηγήσει σε υπαλλήλους παρατηρητές – διεκπεραιωτές.
 
 
χαριλαος καλπιδης
1. Επί της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης. Είναι χρήσιμο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να παρουσιάζονται οι ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές που προέκυψαν από την συμμετοχή των πολιτών ώστε να αποδεικνύεται ότι ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις τους. Η μη τήρηση του προηγουμένου καθιστά ελλιπή την όλη διαδικασία, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί άνευ ουσίας η κατάθεση των προτάσεων.2. Επί της αξιολόγησης. Είναι σκόπιμο να γνωστοποιηθεί –σε μεγαλύτερο βαθμό αν έγινε- η διαδικασία επιλογής των φορέων που θα αναλάβουν την αξιολόγηση (κριτήρια, προηγούμενη εμπειρία, απόδοση κλπ.). Το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μπορεί να καθορίσει την αποδοχή της διαδικασίας.3. Επί της διαδικασίας αξιολόγησης. Επειδή η δημόσια διοίκηση φέρει πολλά προβλήματα από το παρελθόν, η ταχύτητα εφαρμογής δεν πρέπει να αποτελεί πρωτεύοντα στόχο. Πρέπει να προηγηθεί περίοδος –μικρή και σαφώς προσδιορισμένη- για την κατάθεση απόψεων, προτάσεων και θέσεων, την διαβούλευση και την τελική επεξεργασία τους από όργανο που θα απολαμβάνει την -δυνατόν περισσότερο- εμπιστοσύνη των πολιτών.Σκοπός των παραπάνω είναι να επιτευχθεί η αναδιοργάνωση του δημοσίου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημοκρατίας.