Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Το άρθρο 28 αναφέρεται στο ρόλο του ΣΕΑ το οποίο συντάσσει έκθεση με πορίσματα σχετικά με την ορθή ή μη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης εν γένει, καθώς και διενεργώντας συγκριτικές μελέτες για την μέτρηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών και ατομικών στόχων τους. Κατά τη γνώμη μου τίθεται το ερώτημα σε τι αποσκοπούν όλα αυτά; Γιατί απαιτείται η διενέργεια επαλήθευσης από ένα ακόμη όργανο όταν ο συντάκτης έχει ήδη προβλέψει μια σειρά από εκθέσεις δια μέσου των οποίων φαίνεται αν το σύστημα είναι επιτυχές ή όχι;
 
 
ΝΟΤΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ
Καλή η αξιολόγηση κι έπρεπε να θεμοθετηθεί νωρίτερα. Με δεδομένο όμως την έλλειψη υπαλλήλων και την απαγόρευση των προσλήψεων, το πλήθος αρμοδιοτήτων που έχουν αναλάβει οι ΟΤΑ, τις διαδικασίες που προβλέπονται πολύ φοβάμαι όμως ότι δημιουργείται ακόμη ένας δυσκίνητος γραφειοκρατικός μηχανισμός. Αντί να εξυπηρετούμε τον Πολίτη θα συμπληρώνουμε στατιστικά στοιχεία θ αθέτουμε στόχους κλπ