Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Οι Δείκτες μέτρησης απόδοσης είναι γνωστοί στις υπηρεσίες και θα ήταν χρήσιμο να συνδυαστούν με την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για να μπορούν οι υπάλληλοι μέσω της αυτοαξιολόγησης της οργάνωσης και της διοικητικής ικανότητας της υπηρεσίας να αντιληφθούν σε βάθος και εύρος (ολιστικά) την υπηρεσία και τη θέση του καθενός. Οι δείκτες απλά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα -αυτή στην οποία βρίσκεται η κάθε υπηρεσία. Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, μετρήσιμοι και εύκολοι στην κατανόηση από το σύνολο των υπαλλήλων και των ηγεσιών. Οι δείκτες αποτυπώνουν που βρισκόμαστε και πόσο απέχουμε ή ξεπερνούμε το στόχο. Δεν φτάνει να υλοποιούμε την εργασία μας, δεν φτάνει να γνωρίζουμε ποιοι αποδίδουν μόνο θεωρητικά. Χρειάζεται μέτρηση αλλά και ανταμοιβή γι’αυτούς που πρέπει.