Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος
Γνωρίζουμε τον γενικό τύπο (ένας απλός μέσος όρος) χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα για τους τους δείκτες που τον απαρτίζουν. Με αόριστους δείκτες είναι αδύνατη η αντικειμενική αξιολόγηση.Επιπλέον ξεκάθαρα πρέπει να είναι τα όρια με τα οποία θα συγκρίνονται αυτοί οι δείκτες.Μέχρι στιγμής το τοπίο είναι αρκετά θολό για να μπορέσει το μέχρι σήμερα κομματικό κράτος να κερδίσει την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων του…