Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας
Ποιός θα αξιολογεί τους «αξιολογητές»;;; Πώς μπορούμε να περιφρουρίσουμε το συγκεκριμένο θεσμό;;; Η σύζυγός μου δουλεύει στο δημόσιο καί έχω μια «ιδέα» περι προϊσταμένων…
 
 
ιωάννης τσιωνάς
Στην εκπαίδευση ενηλίκων αξιολούνται οι εκπαιδευτές από τους εκπαιδευόμενους. Δε βλέπω κανένα λόγο να μην γίνεται ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ για τη ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ επίδοση, συμπεριφορά και ικανότητα να διοικήσουν και εμπνεύσουν την ομάδα τους. Η ομάδα πετυχαίνει αποτελέσματα σημαντικότερα από τις μονάδες που Η παραπάνω αξιολόγηση αυτή μπορεί να συνυπολογίζεται μαζί με τις αξιολογήσεις που όπως πολλοί αναφέρουν πρέπει να γίνονται από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΡΕΑ. Προϋποθέσεις για την αξιολόγηση είναι1. ο σαφής προσδιορισμός καθηκόντων (καθηκοντολόγιο-job description)2. οι ρεαλιστικοί στόχοι3. η αποφυγή ετεροαπασχόλησης (αλλιώς πρέπει να αξιολογείται)4. αντικειμενικός φορέας αξιολόγησης με γνωστική επάρκεια
 
 
Νικόλαος Χασάναγας
Το δικό μου ερώτημα είναι: εκείνο το +4 στο παρονομαστή (το οποίο μειώνει το τελικό αποτέλεσμα) πώς προέκυψε;