Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βάσει ερευνών και μελετών διαπιστώνεται ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι δίκαιη, αμερόληπτη και τεκμηριωμένη, ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του, ποια ήταν τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία του, να στηρίζεται σε πολιτικές υποκίνησης και εξέλιξης, να είναι απλή και σαφής.Είναι σύνηθες φαινόμενο οι εργαζόμενοι να είναι θύματα προσωπικών αντιπαθειών ανάμεσα σε αυτούς και στον άμεσα προιστάμενο.Επίσης είναι διαπιστωμένο ότι σε πολλές υπηρεσίες ο άμεσος προιστάμενος είναι κατωτέρων τυπικών προσόντων από τον αξιολογούμενο. Δηλαδή: ο προιστάμενος να είναι Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης και ο αξιολογούμενος να είναι πτυχιούχος ίσως και με Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό. Τι γίνεται τότε; Ή o άμεσος προϊστάμενος να μην έχει γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή εμπειρία.Προτείνεται η Αξιολόγηση να πραγματοποιείται σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους- γνώστες της διαδικασίας, με παρουσία των Ανώτερων Στελεχών του Φορέα, για να μην υπάρχουν προβλήματα αντιπάθειας, ή «φωτοστέφανου».Ευχαριστώ
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Εντελώς άδικο όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη .Τρανταχτό παράδειγμα όχι μόνο δικό μου αλλά και πλήθος συναδέλφων που για λίγο χρονικό διάστημα εγκλωβίστηκαν σε κάποιο χαμηλό βαθμό από αυτόν που είχαν πριν το νέο βαθμολόγιο μισθολόγιο και θα είναι αναγκλασμένοι να παραμείνουν σε αυτόν συνολικά μέχρι και 10 χρόνια (από τη στιγμή έναρξης χρόνου στον βαθμό) χωρίς ούτε καν χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου γιατί τυγχάνει να είναι στο τελευταίο ΜΚ του βαθμού τους . Σας αναφέρω παράδειγμα ΔΕ με το νέο βαθμολόγιο και συνολικά 10 έτη στις 1-11-2011 κατατάσεται στον Ε βαθμό (από Γ που ήταν ) και στο ΜΚ3 (το τελευταίο δηλαδή του βαθμού αυτού )Αυτός ο υπάλληλος και δεν θα πάρει άλλο ΜΚ αφού αυτό είναι το τελευταίο του βαθμού του αλλά και η μοναδική ελπίδα που είχε για να πάρει βαθμό δεν θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πριν τον Μάιο του 2014. Εγκλωβίστηκε δηλαδή (άθελά του) σε έναν βαθμό που τουλάχιστον του μείωσε κατά 23% τις αποδοχές που έπερνε πριν το νέο βαθμολόγιο και τώρα με την αξιολόγηση θα πρέπει να περιμένει στον ίδιο χαμηλότατο μισθό μέχρι και το 2014. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. Πέραν των μισθολογικών αδικιών υπάρχει και θέμα χρήσης του βαθμού για υποψηφίους σε σωματεία και επιτροπές (χωρίς πληρωμή) που ενώ υπάρχουν αξιολογότατα στελέχη για τέτοιες θέσεις δεν έχουν το δικαίωμα λόγω χαμηλού πλέον βαθμού . Παράδειγμα συναδέλφου που και ήθελε αλλά και τον ήθελαν το σύνολο των υπαλλήλων της υπηρεσίας ως πρόεδρο του Σωματείου εργαζομένων δεν μπορούσε να λάβει μέρος στις εκλογές λόγω του ότι «έπεσε σε βαθμό» ΠΡΟΤΑΣΗ Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους να ενεργοποιηθεί με το παλαιό σύστημα η προαγωγή σε βαθμούς και αν τουλάχιστον δεν πάρουν τον βασικό μισθό του νέου επόμενου βαθμού να τους χορηγηθεί το ΜΚ του νέου βαθμού μέχρι την επόμενη χρονιά και αν τελικά είναι επιτυχόντες σε προαγωγή το 2014 να τους δοθεί και ο νέος βασικός μισθός του βαθμού προαγωγής .
 
 
george70
Το προσχέδιο λέει: «Η αξιολόγηση αποτελεί, επίσης, ένα χρήσιμο στοιχείο για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος». Ρωτάω, λοιπόν. Η αξιολόγηση θα αποτελέσει και το κριτήριο με το οποίο θα αποφασιστούν οι απολύσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων; Στην παρούσα διατύπωση μπορείς να θεωρήσεις ότι χωράει και αυτή η εκδοχή. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά το σημείο αυτό στο νόμο γιατί αλλάζει όλη η σκοπιμότητα του νομοθετήματος και συνεπώς και ο τρόπος που θα γίνει η διαβούλευση.
 
 
Ιορδάνης
Το προτεινόμενο συστημα αξιολόγησης δυστυχώς δεν θα συνεισφερει σε τίποτα στην απαλλαγή μας από το διεφθαρμένο και πελατειακό σύστημα που ισχύει σήμερα. Αντι να θεσμοθετείται ένας ανεξάρτητος από τις γνωστές κομματικές και πελατειακές επιρροές φορέας αξιολόγησης, καλούνται και πάλι οι «προιστάμενοι» να εισηγηθούν και στην ουσία να αξιολογήσουν τους συνηθως ανταγωνιστές τους και συχνά σε αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο υφισταμένους τους. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την έλλειψη αντικειμενικότητας του νέου συστήματος.Προτείνω επίσης οι υπάλληλοι της ιδιας οργανικής μοναδας να αξιολογούν αλληλους και τους προισταμενους τους και αυτό να λαμβάνεται υποψη σαν σταθμισμενος συντελεστης στην τελικη βαθμολογια του υπαλληλου. Επειδη ολοι θα αξιολογουν ολους, αυτο θα συνεισφερει στην αντικειμενικοτητα της αξιολογησης και στην εξομαλυνση τυχον ακραίων υποκειμενικών βαθμολογιων.
 
 
gg
Άρθρο 27: Σύσταση – Συγκρότηση Συμβουλίου Εποπτείας Αξιολόγησης1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνιστάται Συμβούλιο Εποπτείας Αξιολόγησης (Σ.Ε.Α.), το οποίο εδρεύει στο εν λόγω Υπουργείο. 2. Το Σ.Ε.Α. είναι επταμελές και συγκροτείται από: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, επίσης Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ., οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.,β) ένα (1) Σύμβουλο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του, επίσης Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,γ) ένα (1) Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του, επίσης Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, οι οποίοι ορίζονται από τον Συνήγορο του Πολίτη,δ) ένα ιδιώτη μέλος διοικητικού συμβουλίου & μεγαλομετόχου ΑΕ στην όποια δεν μετέχει το δημόσιο, ο οποίος προτείνεται άπο ΕΒΕΑ η ΕΒΕΘ και άποδέχεται την συμετοχή.ε) ένα ιδιώτη διαχειριστή ΕΠΕ,ΕΕ,ΟΕ στην όποια δεν μετέχει το δημόσιο, ο οποίος προτείνεται άπο ΕΒΕΑ η ΕΒΕΘ και άποδέχεται την συμετοχή.ζ) τον Προϊστάμενο μιας εκ των Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή του ένα (1) Προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης του ιδίου Υπουργείου, ο οποίος προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού. Το Σ.Ε.Α. υποστηρίζεται στην εν γένει λειτουργία του από επτά (7) τουλάχιστον υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.