Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
math
Για τους εκπαιδευτικούς υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Από τις μόνες αξιοκρατικές διαδικασίες.Μιλάω για τον γραπτό διαγωνισμό όπου οι εκπαιδευτικοί εξετάστηκαν στο γνωστικό, παιδαγωγικά και ειδική διδακτική (οι νεότεροι).Εδώ η σειρά εισαγωγής (εκτός των ειδικών κατηγοριών) θα πρέπει να μοριοδοτηθεί για να αποφύγουμε φαινόμενα αυτοαναίρεσης. Για φανταστείτε κάποιος με καλή σειρά να τον πετάει το σύστημα απ ’έξω. Στον γραπτό διαγωνισμό έχουν μετρηθεί προσόντα και πτυχία.Θα μπορούσατε να μετρήσετε και πτυχία –τίτλους που αποκτήθηκαν μετά καθώς και βαθμολογίες.Θα ήταν δεκτή και μια εσωτερική αξιολόγηση με μικρή βαρύτητα να πιάσει τα ευτράπελα.Αλλά θεωρώ απαράδεκτο να μη μετρήσει η σειρά εισαγωγής (όχι ο βαθμός δεν είναι αντικειμενικός) του ΑΣΕΠ για τους νέουςΕπίσης ειδικοί τίτλοι! Έχουμε πληθώρα εκπαιδευτικών με τρομακτικά πτυχία που δεν διδάσκουν στα πανεπ επειδή υπάρχει κορεσμός. Αυτούς σε άλλη χώρα τους παρακαλάνε .Το κράτος έχει ξοδέψει ένα κάρο λεφτά να τους ετοιμάσει. Πρέπει να τους εκμεταλλευτεί!
 
 
ΓΠΠ
Επειδή στο Δημόσιο εδώ και δεκαετίες οι θέσεις ευθύνης αφορούν «παρεάκια» που τις μοιράζουν, πρέπει να προηγηθεί κάποιο έιδος εξέτασης που θα ορίζει τους αξιολογητές και από την οποία δεν μπορεί να εξαιρεθεί κανένας. Μόνο αν οι πρώτοι αξιολογητές βγουν με διαφανείς διαδικασίες, τέτοιες που δεν θα δίνουν το δικαίωμα σε κάποιον να τις αμφισβητήσει, θα μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία με επιτυχία. Αν έχουμε από πριν φωτογραφήσει τα προσόντα των υποψηφίων με τους γνωστούς αποκλεισμούς (δες τα αίσχη στις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης και θα καταλάβεις), τίποτε δεν θα προχωρήσει.
 
 
ΡΟΥΛΑ
Θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν όλοι αυτοί, οι οποίοι θα κληθούν να κρίνουν και να αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε ελάχιστοι από αυτούς έχουν καταλάβει αξιοκρατικά τις θέσεις που κατέχουν. Τίποτα δεν εγγυάται την αμερόληπτη εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης!
 
 
Panos Liverakos
Το άρθρο 28 αναφέρεται στο ρόλο του ΣΕΑ το οποίο συντάσσει έκθεση με πορίσματα σχετικά με την ορθή ή μη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης εν γένει, καθώς και διενεργώντας συγκριτικές μελέτες για την μέτρηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών και ατομικών στόχων τους. Κατά τη γνώμη μου τίθεται το ερώτημα σε τι αποσκοπούν όλα αυτά; Γιατί απαιτείται η διενέργεια επαλήθευσης από ένα ακόμη όργανο όταν ο συγγραφέας έχει ήδη προβλέψει μια σειρά από εκθέσεις δια μέσου των οποίων φαίνεται αν το σύστημα είναι επιτυχές ή όχι;
 
 
K.I.X.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.Ενώ το παρόν νομοσχέδιο κινείται γενικώς στην σωστή κατεύθυνση, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στον τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM), λείπουν διατάξεις για την σημερινή ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ πραγματικότητα. Πολλές υπηρεσίες μετά τις αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις έχουν μείνει ακέφαλες ή με αναπληρωτές προϊσταμένους που ευρέθησαν σε θέση χωρίς αξιολόγηση και συχνά χωρίς ικανότητες και προσόντα, με αποτέλεσμα να έχουν πρακτικά παραλύσει πολλές υπηρεσίες.ΠΡΟΤΑΣΗ:Μέχρι έναρξης ισχύος το παρόντος και αμέσως μετά τις εκλογές, ιδίως όπου έχουν ξεκινήσει κρίσεις με τον μεταβατικό νόμο 3839 και σταμάτησαν λόγω εκλογών κλπ, αυτές να ολοκληρωθούν ώστε το διάστημα αυτό (1-1,5 χρόνια) να υπάρχουν αξιοκρατικά κριμένοι προϊστάμενοι και οι Υπηρεσίες να λειτουργούν. Συγκρίνοντας τα κριτήρια του Ν 3839 με τον σημερινό νόμο διαπιστώνεται εύκολα ότι είναι κατά 80% τα ίδια (λείπουν οι εξετάσεις). Η διαδικασία είναι απλή, απόλυτα αδιάβλητη, διαφανής και κυρίως εύκολη.Πολύ καλός ο εις βάθος σχεδιασμός του παρόντος νόμου, αλλά στην Ελλάδα χωλαίνουμε στην εφαρμογή και η διοίκηση πρέπει ΑΜΕΣΑ να δουλέψει.