Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Άρτεμις Τ.
Το ΚΠΑ είναι ένα δοκιμασμένο εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σχεδιασμός του και οι αναθεωρήσεις που ακολούθησαν, στηρίχθηκαν σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αλλά και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης. Στη χώρα μας, υπάρχουν οργανισμοί που το εφάρμοσαν με επιτυχία, οι οποίοι μπορούν να επιβεβαιώσουν τη χρησιμότητα του. Το σημαντικότερο όφελος, που απορρέει από την εφαρμογή του ΚΠΑ, είναι η συμβολή του στη διαμόρφωση κουλτούρας ποιότητας στους δημοσίους οργανισμούς, καθώς δεν περιορίζεται στη στείρα αξιολόγηση τους, αλλά στη συνολική θεώρηση της λειτουργίας τους. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την εφαρμογή του, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων -ανώτερης ηγεσίας και υπαλλήλων, αν θέλουμε τα αποτελέσματά του, να έχουν προστιθέμενη αξία στον οργανισμό.
 
 
george70
Το κριτήριο της συμπεριφοράς είναι πολύ υποκειμενικό και δεν έχει μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Δεν θα έπρεπε να αξιολογείται παρά μόνο στις ακραίες του εκφάνσεις, τότε δηλαδή που προδήλως καθιστά δυσλειτουργική την εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου. Άλλοι υπάλληλοι είναι πράοι και άλλοι θερμόαιμοι, άλλοι έχουν χρόνια και κόυραση στην καμπούρα τους , άλλοι είναι νέοι και έχουν απόθεμα υπομονής, άλλοι έχουν προσωπικά προβλήματα που κουβαλάνε απο τα σπίτια τους, συνεπώς όλοι ξεκινούν απο διαφορετική αφετηρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πολίτες. Υπάρχουν οι συνεννοήσιμοι αλλά υπάρχουν και αυτοί που μόλις τους ζητήσεις να συμπληρώσουν αίτηση κάνουν σαν να τους έβρισες τη μάνα.