Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ξενοφών Τιμόλογος
Όσον αφορά την απόδοση, η αξιολόγηση φαίνεται να είναι περισσότερο μετρήσιμη. Αναρωτιέμαι πώς θα αξιολογείται η διοικητική ικανότητα και η συμπεριφορά του εργαζόμενου. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν είναι σημαντικά τα στοιχεία αυτά τα οποία απορρέουν από την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου. Είναι όμως δύσκολο να αξιολογηθούν αντικειμενικά διότι δεν υπάρχει κάποια κλίμακα ώστε να μπορεί κάποιος να βαθμολογήσει. Είναι πιθανό για τον ίδιο εργαζόμενο 2 άλλοι άνθρωποι να έχουν εντελώς διαφορετική άποψη βασισμένη ίσως σε ανεπαρκή δεδομένα. Πώς μπορεί κανείς όμως να συλλέγει τέτοια δεδομένα;Προτείνω τα 2 αυτά κριτήρια να αξιολογούνται αλλά να μη μετρούν στη βαθμολογία του εργαζόμενου πριν συμπληρωθεί ικανό χρονικό διάστημα (π.χ. 3 έτη) ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδομένα από διαφορετικούς αξιολογητές. Με τον τρόπο αυτό θα μειώνεται η μεροληψία που υπάρχει στις κρίσεις των προϊσταμένων – ειδικά αυτών που ΔΕΝ έχουν επιλεχθεί με αξιοκρατικά κριτήρια και ενδεχομένως θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη θέση τους εξυπηρετώντας άλλα συμφέροντα και όχι το δημόσιο συμφέρον.
 
 
Γιώργος Στόγιας
Πολύ σωστή η ιδέα εφαρμογής ενός ήδη δοκιμασμένου και αποτελεσματικού μοντέλου όπως το ΚΠΑ για την αξιολόγηση των Δημόσιων Υπηρεσιών. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για άλλους πειραματισμούς, είναι απόλυτα ενδεδειγμένη η χρήση ενός έτοιμου εργαλείου με πανευρωπαϊκή αναγνώριση (http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191). Επιτέλους κάτι διαφανές και αξιόπιστο