Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Στόγιας
Πολύ σωστή η ιδέα εφαρμογής ενός ήδη δοκιμασμένου και αποτελεσματικού μοντέλου όπως το ΚΠΑ για την αξιολόγηση των Δημόσιων Υπηρεσιών. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για άλλους πειραματισμούς, είναι απόλυτα ενδεδειγμένη η χρήση ενός έτοιμου εργαλείου με πανευρωπαϊκή αναγνώριση (http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191). Επιτέλους κάτι διαφανές και αξιόπιστο
 
 
Eυαγγελία
Kαι βέβαια ο προιστάμενος που θα αξιολογήσει τι σχέση θα πρέπει να έχει με τον υφιστάμενό του…; Μήπως η αξιολόγηση γίνει με βάσει του πόσο υποτακτικός είναι κανείς στον προιστάμενό του ή όχι;Γνωρίζουμε κι άλλες αξιολογήσεις στο παρελθόν που κάθε άλλο παρά με βάσει του πόσο καλός στη δουλειά του είναι κανείς , βαθμολογούνταν…Ας πούμε οι κουμουνιστές δεν ήταν καλοί για καμιά δουλειά και τους έδιωχναν από παντού διότι ήταν ενάντιοι στο τότε σύστημα… τώρα;;
 
 
Κώστας Τ.
Ο συνεχής έλεγχος είναι απαραίτητος ώστε να τυχόν αποκλίσεις να επισημαίνονται αμέσα και να προχωρά η διοίκηση σε διορθωτικές ενέργειες ή σε απανακαθορισμό των στόχων.
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Ποιοι θα είναι οι κοινωνικοί εταίροι της επταμελούς ομάδας αξιολόγησης; Ο τρόπος επιλογής τους; Η βασική αυτή έλλειψη υποσκάπτει την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης. Εννοείται ότι με τη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η επάρκειά τους.