Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΙΣΜΗΝΗ
Απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για να συμπληρωθούν και μόνο οι Μαθηματικοί Τύποι…Επί της ουσίας, ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊΤΑΙ ΆΡΑΓΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ;Η Δημόσια Διοίκηση ως αυτοσκοπός και η γραφειοκρατία μόνο εξυπηρετούνται….
 
 
Αποστόλης Παπαδόπουλος
Συμφωνώ με τις διατυπώσεις του προγράψαντα κ. Παπαδάκη.Συμπληρωματικά αναφέρω ότι ο υποφαινόμενος εργάζομαι σε υπηρεσία ελεγκτικού χαρακτήρα όπου πρέπει να συνεργαστώ με 12 συναδέλφους.Δυστυχώς για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων και η διάσταση απόψεων με τους συναδέλφους μου για τον ενδεδειγμένο τρόπο άσκησης των καθηκόντων μας -καθότι υπάρχει εκ μέρους τους μια άτυπη ομερτά ένοχης σιωπής χάριν της οκνηρίας και της αποφυγής προστριβών και για τους ίδιους και για τους αιρετούς προϊσταμένους- στέκω παράταιρος εντός του εργασιακού μου περιβάλλοντος.Περιπολώ κατά μόνας,έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί τους για ζητήματα στα οποία κατά τη γνώμη μου δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της χρηστής διοίκησης και τελικά απομονώνομαι εμφανιζόμενος ο κακός,παράξενος και φορές-φορές ο τρελός του χωριού.Είναι βασανιστικό πως αναγκάζεται κάποιος ευσυνείδητος υπάλληλος να εργαστεί σε ένα περιβάλλον που βρίθει αντιξοοτήτων και τροχοπέδεων.Θα ήταν άδικο για κάποιον εργαζόμενο με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά να κριθεί/αξιολογηθεί αρνητικά συνεπεία της μη δημοφιλίας του μεταξύ των συναδέλφων του.Θα είναι σαν να σκοτώνουμε και την τελευταία ελπίδα διόρθωσης των κακώς κειμένων της κρατικής διοίκησης.Παρακαλώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο αξιολόγησης ανάλογων περιπτώσεων.
 
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Η Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – που αναφέρεται η Μαρία (6/4), είναι η Διοίκηση μέσω του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης που αναφέρεται στο παρόν ΠΔ
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η γνώμη μου είναι ότι η αξιολόγηση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία διότι στο δημόσιο επικρατούν οι εξής δύο άδικες αντιλήψεις: 1) «εγώ θα βάλω σε όλους 10″, 2) «έχω θέματα μαζί σου γι’ αυτό και θα σε χαντακώσω» Η αξιολόγηση είναι δουλειά δύσκολη και εκτός από γνώσεις απαιτεί ήθος και κότσια και λίγοι είναι αυτοί που τα διαθέτουν. Εν πάσει περιπτώσει, αν πρέπει να γίνει, η ιδέα του να αξιολογούνται και οι προϊστάμενοι από τους υφιστάμενους είναι καλή και ίσως να προσφέρει και ενδιαφέρων υλικό προς επεξεργασία.
 
 
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Όσο αφορά τους Ο.Τ.Α. της Χώρας, όπου βασιλεύει η πλήρης αναξιοκρατία, αλλά και όπου υπάρχουν κάποιες «νησίδες αξιοκρατίας», είναι εγκαταλελειμένες στην τύχη τους με την έννοια οτι είναι πληρως παροπλισμένες, υπάρχουν για τους τύπους, & αγνοούνται συστηματικά και απροκάλυπτα.Στους Ο.Τ.Α. λαμβάνει χώρα η πλήρης & ολοκληρωτική αποδόμηση της έτσι κι αλλιώς αναξιόπιστης και αναποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης της Χώρας μας.Το σύστημα αυστηρά Δημαρχοκεντρικό, καθιστά το Δήμαρχο απόλυτο άρχοντα, ουσιαστικά με εξουσίες τοπικού δικτάτορα. Η εκπόνηση των όποιων επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως και πλείστες άλλες ενέργειες γίνονται απλά και μόνο για να τηρηθούν δεσμεύσεις που απορρέουν απο διατάξεις νόμων, διαταγμάτων κλπ. Η πρακτική που ακολουθείται είναι «πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα», και ο,τι προκύψει από πιέσεις δημοτών – ψηφοφόρων, ή άλλων ομάδων πίεσης. Ο προγραμματισμός είναι έννοια ασυμβίβαστη με την ακολουθούμενη πρακτική. Επόμενα,είναι εξαιρετικά δύσκολο άν όχι αδύνατο να αξιολογηθούνδιοικητικές ικανότητες όπως π.χ. η ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού, εφόσον είναι ανύπαρκτος, ή ηγετικές ικανότητες οι οποίες έχουν ψαλλιδιστεί ή αφαιρεθεί εντελώς, ή ικανότητες εκπροσώπησης της υπηρεσίας. Εκτός αν εξακολουθούμε να μιλάμε για αξιολογήσεις σαν κι’αυτές που γίνονταν μέχρι τώρα, όπου οι υπάλληλοι βαθμολογούνταν αδιακρίτως με άριστα 10, δηλαδή περίπου ως Θεοί… Για τα εργαλεία αξιολόγησης του αρ.12, πρέπει να πώ οτι είναι εξαιρετικά αισιόδοξη, γαι να μην πώ ανεδαφική η άποψη οτι μπορούν να τύχουν εφαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν το θέλουν ούτε η Διοίκηση, (αιρετοί),ούτε οι διοικούμενοι (υπάλληλοι)…για ευνόητους λόγους. Η ικανότητα εκπροσώπησης είναι απαγορευμένη, οι πρωτοβουλίες είναι ενοχλήσεις, η διαχείριση προβλημάτων-κρίσεων είναι αποκλειστικότητα των αιρετών που ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με τους ψηφοφόρους τους κ.ο.κ. Θα επανέλθω με πιο στοχοποιημένες παρατηρήσεις