Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αθανάσιος Αντωνίου
Να λαμβάνονται υπόψη και:Η Βαθμολογία εξυπηρετούμενων Πολιτών (απο το κυτίον παραπόνων)Η Βαθμολογία απο σημαντικές προτάσεις βελτίωσης του έργου της υπηρεσίας
 
 
baia
Β. Ο χρόνος εκτέλεσης. Αυτό θα φαίνεται από την Χρέωση εγγράφου και την ημερομηνία στο σχέδιο εγγράφου;Σαφέστατα δε μπορεί να μετρηθεί από την ημερομηνία πρ/λου καθώς πολλάκις παρατηρείται το φαινόμενο έγγραφα να «χάνονται» στα γραφεία προϊσταμένων για εβδομάδες!Πώς προφυλάσσεται ο υπαλληλος από την¨»αυθαιρεσία» προϊσταμένου; Φυσικά και δεν περιμένουμε ξαφνικά να επέλθει η πλήρης μετάλλαξη προσωπικότητας ωστε ο προϊστάμενος να γίενι συνεπής. Πόσο μάλλον ειλικρινής και να αποτυπώσει την δική του ευθύνη στην απόδοση του υφιστμένου; Επιπλέον, επειδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και ενδεχόμενα κάποιος να μην αποδίδει σωστά σε αντικείμενο που του έχει χρεωθεί θα πρέπει να υπάρξει κάποια πρόβλεψη/ δικλέιδα ασφαλείας.Δηλαδή, 1ο) εγγραφη Προειδοποίηση (ως υπηρεσιακό σημείωμα) στον υπάλληλο, στο οποίο ο υπάλληλος θα μπορεί να απαντήσει τεκμηριωμένα και να παραπεμφθεί στο ΥΣ (για παράδειγμα)2ο)Κατάρτιση υπαλλήλου για ενίσχυση,3ο)Αποτύπωση στην αξιολόγηση (διαφορετικά δεν έχει νόημα)4ο)Στην περίπτωση 2ης συνεχόμενης χαμηλής αξιολόγησης ή απλά χαμηλής απόδοσης, ο υπάλληλος να αλλάζει αντικείμενο.Αν κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιηθεί τότε οι άμεσοι προϊστάμενοι να έχουν κυρώσεις κι όχι οι υφιστάμενοι.5ο)όπως επίσης κυρώσεις να υπάρχουν και στην περίπτωση που ο αξιολογητής κρίνει αρνητικά τον υφιστάμενο, χωρίς να έχουν προηγηθεί τα ανωτέρω βήματα 1 και 2. Διότι κάτι τέτοιο θα δήλωνε ανικανότητα διοίκησης και ενδεχομένως και εμπάθεια.
 
 
Πέτρος
Ερώτηση: Τόσο οι στόχοι όσο και οι βαθμολογίες των στόχων θα είναι αυστηρά προσωπικοί για τον κάθε εργαζόμενο ή θα είναι φανεροί μεταξύ εργαζομένων του ίδιου αντικειμένου;
 
 
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
Προφανώς, τα συμβόλαια απόδοσης θα πρέπει να υπογραφούν εως 31-12-2012 και να ισχύσουν για το 2013 οπότε, στο τέλος του 2013 να γίνει αξιολόγηση. Εξακολουθούν όμως, να μην επιλύουν το βασικό πρόβλημα της Δημόσιας Διοίκησης που είναι η έλλειψη ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, η τυποποίηση διαδικασιών με χρήση ΤΠΕ και ψηφιακή υπογραφή, η καθιέρωση δεικτών επίδοσης κ.α. που ανέφερα στο εισαγωγικό σχόλιο. Συνεπώς, αν δεν λυθεί το θέμα ανασυγκρότησης της Εκτελεστικής Διοίκησης με κριτήρια ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, το όλο εγχείρημα βρίσκεται κυριολεκτικά «στον αέρα», ανοικτό σε κάθε νομική προσφυγή.
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Κριτήριο 5: Διαδικασίες: Οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν αποκλειστικά ότι προβλέπει ο νόμος; Μπορούν να τροποποιούν διαδικασίες ή να δημιουργούν καινούργιες; Να προτείνουν καινούργιες βάσει των προβλημάτων των υπαρχουσών το καταλαβαίνω, αλλά να τροποποιούν τις προβλεπόμενες από το νόμο; β) Κριτήρια Αποτελεσμάτων: Απαραίτητο στοιχείο είναι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κάθε οργανικής μονάδας είτε στην ιστοσελίδα του φορέα της είτε στην ιστοσελίδα του αρμόδιου υπουργείου. Όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε πόσο καλά δουλεύει κάθε τμήμα του Δημόσιου Τομέα. Έχω δικαίωμα να γνωρίζω πόσες υποθέσεις δέχθηκε, πόσες εξυπηρέτησε και με τι κόστος η τάδε Διεύθυνση στην Περ.Ενότητά μου ή στο Δήμο μου και πόσο χειρότερη ή καλύτερη ήταν από άλλες αντίστοιχες. Με χρήματα των φορολογουμένων και για τους φορολογούμενους πρωτίστως γίνονται όλα αυτά!