Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βάντα Κωστοπούλου
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων γίνεται ήδη στην ουσία, όλοι ξέρουμε ποιοί είναι εκείνοι στους οποίους ανατίθενται τα θέματα που χρειάζονται έρευνα, χρόνο, επιμέλεια και αναζήτηση στοιχείων. Αυτό που δεν γίνεται πάντα είναι η αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων αυτών με θέσεις ευθύνης. Ποιός λοιπόν εξασφαλίζει ότι με το νέο σύστημα θα επιλέγονται εκείνοι που είναι οι πλέον ικανοί για κάποιες δ/νσεις / θέσεις / αντικείμενα ώστε να μπορέσουν να δουν και τους κόπους τους να αντιστοιχούν σε επιπλέον κίνητρα; Πόση αξία έχει το γνωστικό αντικείμενο κάποιου αν του ανατεθεί άσχετο καθήκον; Υπάρχει κάπου σχετική πρόβλεψη;
 
 
Χρηστος
Η διαδικασια της αξιολογησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που θα κρίνει την βαθμολογική – οικονομική εξέλιξη ακόμη και την πιθανη απόλυση εργαζομένων. Είναι κριμα να κρίνεται το μέλλον του υπαλλήλου απο έναν αξιολογητή ο οποίος μπορεί να έχει προσωπικά προβλήματα με τον υφιστάμενο του. Είναι σωστό και οι προιστάμενοι να κρίνονται απο τους υφιστάμενους τους. Στην υπηρεσία μου ο προιοστάμενος κατα την αξιολόγηση βαθμολογεί αναλόγως με τον ποιον συμπαθεί και ποιόν όχι, χωρίς να υπολογίζει αν εργάζονται οι υπάλληλοι. Ακόμη επειδή υπάρχουν συνάδελφοι με ικανοποιητικά προσόντα τους βαθμολογεί χαμηλα. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΙΟΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΟΠΟΥ Ο «ΒΑΣΙΛΙΑΣ» ΘΑ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ……….