Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασιλική Σκορδάκη
Τί σημαίνει διοικητική ικανότητα της οργανικής μονάδας, αφού διοικητική ικανότητα έχουν τα πρόσωπα και όχι οι μονάδες. Πώς μετριέται η διοικητική ικανότητα της οργανικής μονάδας? Απαράδεκτη η ομάδα Αξιολόγησης με τη συμμετοχή ατόμων εκτός υπηρεσίας και χωρίς να έχουν ειδικές γνώσεις.
 
 
maria
Διαβάζοντας πολλές μέρες σχόλια για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του δημοσίου στον τύπο καταλήγω στο συμπέρασμα και όχι μόνο εγώ ότι θα είναι το όχημα για απολύσεις.Ξαφνικά ο ΆΣΕΠ θα πέξει τον ρόλο του κριτή για απολύσεις και όχι για προσλήψεις. Οταν όμως δεν τον αποδεχτείς ως σωστό κριτή για τις προσλήψεις που έχει κάνει, πώς θα τον αποδεχτείς σωστό κριτή για τις απολύσεις; Αρα για να είναι αναβαθμισμένος ο ρόλος του, θα πρέπει να αποδεχτούμε τις προσλήψεις του.Ειδικά αυτές που γίναν με γραπτούς διαγωνισμούς.Το άλλο που δεν ακούω καθόλου είναι τα κοινωνικά κριτήρια.Αλήθεια θα είναι κοινωνικά αποδεκτό να μην τα λάβουμε καθόλου υπόψιν; Το να βρεθεί στον δρόμο (στην κυριολεξία) μητέρα πολύτεκνη -τρίτεκνη γιατί δεν έχει πτυχίο γερμανικής φιλιλογίας όπως η διπλανή συνάδελφος σε άσχετο πόστο η οποία ειναι άγαμη είναι κοινωνική αδικία.Βέβαια πιθανόν η κοινωνία να μην ενδιαφέρεται πιά για την επιβίωση του συνανθρώπου αλλά ένα ευνομούμενο κράτος θα έπρεπε να θέτει και κοινωνικά κριτήρια.Τέλος δεν ακούω καθόλου για την άποψη των πολιτών για τον υπάλληλο. Ειδικά γι αυτούς που συναλάσονται με κοινό. Ενα δελτίο βαθμολόγησης από τον κόσμο δεν θα ήταν αρνητικό στοιχείο. Έτσι ίσως βελτιωθεί και η συμπεριφορά των υπαλλήλων.