Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Ποιοι θα είναι οι κοινωνικοί εταίροι της επταμελούς ομάδας αξιολόγησης; Ο τρόπος επιλογής τους; Η βασική αυτή έλλειψη υποσκάπτει την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης. Εννοείται ότι με τη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η επάρκειά τους.