Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ηλίας Σ.
Ένα ακόμα κριτήριο για την αξιολόγηση, συμπληρωματικό ως προς τα τυπικά προσόντα και τους τίτλους σπουδών, θα πρέπει να είναι και η μέχρι σήμερα πορεία του εργαζόμενου,οι θέσεις που έχει καταλάβει, η ποιότητα της εργασία που έχει προσφέρει, η σχέση του προσφερόμενου έργου με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών ή του διδακτορικού καθώς και η αξιολόγηση από κάποιο προϊστάμενο. Τα πτυχία και οι επιμορφώσεις από μόνες τους δεν λένε τίποτα αν δεν αξιοποιήθηκαν στην κατάλληλη θέση. Για παράδειγμα στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλοί κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων που στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία τους επεδίωκαν την κατάληψη θέσεων δυσανάλογων των προσόντων τους ή θέσεων οι οποίες δεν αξιοποιούσαν τα προσόντα αυτά (π.χ μεταπτυχιακά στις μαθησιακές δυσκολίες και επί σειρά ετών απόσπαση σε διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ).
 
 
Αθανάσιος Δημόπουλος
Οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης στο σάπιο κράτος που έχει οικοδομηθεί θα πρέπει να γίνεται μόνο με εξετάσεις, όσο και αν αυτό το σύστημα έχει κενά και ατέλειες, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία.Δυστυχώς, οποιαδήποτε διαδικασία περιλαμβάνει επιτροπές, υποεπιτροπές και σύμβουλους θα παρακαμφθεί εις βάρος των σωστών εργαζομένων και υπέρ των εγκάθετων κομματόσκυλων.
 
 
george70
Αφού οι στοχοι δεν θα είναι του ιδιου βαθμού δυσκολίας θα πρέπει να έχουν διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας. Αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί και στον μαθηματικό τύπο διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να χαντακωθούν οι ικανοί υπάλληλοι που θα αναλαμβάνουν δύσκολους στόχους. Επίσης συμφωνώ απολύτως με την Νόπη Ευμορφίδου. Η αξιολόγηση του υπαλλήλου δεν θα έπρεπε να συνδέεται με την αξιολόγηση της Υπηρεσίας (ούτε έστω και αν επηρεάζεται κατά 10% μόνο).Θα αδικηθούν ικανοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε προβληματικές υπηρεσίες. Ίσως αυτό θα έπρεπε να ισχύει μόνο για τους προισταμένους οι οποίοι ευθύνονται κυρίως για την απόδοση της Υπηρεσίας.