Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΘΩΜΑΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ