Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χρυσαυγή Παπαδοπούλου
Υπάρχουν υπουργεία των οποίων η οργάνωση είναι – ας μου επιτραπεί- ημιστρατιωτική , όπως π.χ. το Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας (στρατιωτικό και πολιτικοό προσωπικό) και το Υπουργείο των Εξωτερικών (διπλωματικό και διοικητικό προσωπικό). Δηλ. και στα δύο υπουργεία προίστανται και άρα διοικούν και άρα αποφασίζουν κ.λ.π. το στρατιωτικό και το διπλωματικο προσωπικό, αντίστοιχα. Το δε πολιτικό και διοικητικό αντίστοιχα υπακούει. Και στα δύο υπουργεία υπηρετούν καταξιωμένοι, έμπειροι, προσοντούχοι διοικητικοί υπάλληλοι που όμως, λόγω της φύσεως της δομής και των δύο Υπουργείων, οι πολιτικοί/διοικητικοί υπάλληλοι ΔΕΝ έχουν την ευκαιρία, την ευχέρεια ή το δικαίωμα να αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους, τις δεξιότητές τους, τα πραγματικά προσόντα τους, κάτι που θα τους έδινε την ευκαιρία της προαγωγής. Οι θέσεις ευθύνης καταλαμβάνονται ΜΟΝΟ από τους π.χ. διπλωματικούς στο ΥΠΕΞ. Επομένως, οι διοικητικοί υπάλληλοι όσο ικανοί και να είναι ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα έχουν την ευκαιρία της ανέλιξης/προαγωγής κι ας εργάζονται περισσότερο από τους προισταμένους τους. Συγκεκριμένα, υπάλληλος ΠΕ του Υπουργείου Οικ. με 30 χρόνια υπηρεσίας γίνεται Διευθυντής και άρα κατέχει θέση ευθύνης. Ο ίδιος υπάλληλος με τα ίδια προσόντα και χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών ΔΕΝ θα γίνει διευθυντής ποτέ γιατί τις θέσεις ευθύνης καταλαμβάνουν οι διπλωματικοί υπάλληλοι ανωτέρων βαθμών (Σύμβουλοι, Πρέσβεις). Με αυτούς τους υπαλλήλους τί θα γίνει? Τί θα προβλέψετε ?
 
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Προφανώς η μέθοδος αξιολόγησης που περιγράφετε βασίζεται στην αρχή του indian chief.Λυπάμαι αλλά θα τοποθετηθώ όπως βίωσα την αξιολόγηση επί τρία χρόνια στο εξωτερικό από την πλευρά του επαγγελματία αξιολογητή.Συγκροτούνται ομάδες αξιολόγησης από επαγγελματίες αξιολογητές αλλά και πιστοποιημένους αξιολογητές ενεργά στελέχη της Διοίκησης και κατόπιν ετήσιου προγραμματισμού αξιολογούν μία λειτουργική Μονάδα. Η τάξη μεγέθους της ομάδας είναι ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή του αξιολογούμενου Φορέα. Ένας αξιολογητής για κάθε θέση και επιπλέον σύνδεσμοι σε συνεργαζόμενους φορείς. Όλες οι υποομάδες συντάσσουν αναφορές που τελικά συντίθενται σε μία που υποβάλλεται στην Ηγεσία.Εννοείται φυσικά ότι υπάλληλοι και προϊστάμενοι κρίνονται από ομοίους αλλά και έμπειρους αξιολογητές. Ταυτόχρονα οι αξιολογητές κρίνονται από τον ομαδάρχη τουςΈτσι μόνο εξαλείφεται κάθε δυνατότητα συνδιαλλαγής προϊστάμενου υφισταμένου ή αξιολογητού κλπ..
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κάθε νομοθετική διάταξη που αφορά στην μετάβαση από μία ίσως «αναχρονιστική» και πολύ πιθανά άδικη προγενέστερη κατάσταση σε μία σύγχρονη, απαραίτητη και δίκαιη, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από μια ήπια και ομαλή αλλαγή η οποία δεν θα δημιουργεί νέες κατάφορες σε πολλές περιπτώσεις αδικίες. Η πρακτική αυτή που ακολουθείται τα τελευταία 25 χρόνια στις περισσότερες των περιπτώσεων καθίσταται ανίσχυρη κατά την εφαρμογή της και αναποτελεσματική με αποτέλεσμα την συνεχή και ατέρμονη νομοθετική κωδικοποίηση. Η σημερινή υπηρεσιακή εξέλιξη βασίζεται σε ένα παλαιό και απαρχαιωμένο σύστημα αξιολόγησης , 60 και πλέον ετών, άμεσα συνδεδεμένο με την φυσική ηλικιακή πορεία του υπαλλήλου εντός της υπηρεσίας. Εκτιμώ επί της αρχής ότι θα πρέπει να τεθεί ικανή χρονική (ίσως πενταετία) αφετηρία του εγχειρήματος τέτοια ώστε να δωθεί ο χρόνος που χρειάζεται σε όλους τους άμεσα εμπλεκομένους (αξολογητές και αξιολογούμενους) να προετοιμαστούν κατάλληλα. Εκ των πραγμάτων μην ξεχνούμε ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη σε κάθε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών η ύπαρξη τμημάτων προγραμματισμού, εσωτερικών διαδικασιών και πιστοποίησης τα οποία με διαφανές και άμεπτες διαδικασίες, με τη εφαρμογή κατάλληλων δεικτών αξιολόγησης μέσω εποπτευόμενων εφαρμογών από μια ενιαία αρχή (βλέπε το παράδειγμα της εναιαίας αρχής πληρωμών) να αξιολογούνται και να παρακολουθούνται πλήρως.