Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Παπαδιονυσίου
Πολύ σωστή η αρχή αξιολόγησης. Επιτέλους!Πρέπει όμως ν’ αποκλειστεί κάθε συμμετοχή στις ομάδες αξιολόγησης κομματικών συνδικαλιστών των οποίων την ποιότητα έχουμε μάθει από χρόνια «εκ των ένδω», όχι μόνο με τα τελευταία γνωστά τους κατορθώματα. Με την ίδια λογική πρέπει να εξαιρεθεί συμμετοχή υπαλλήλων, προϊσταμένων, διευθυντών, κλπ, γαλουχημένων στη γνωστή αποδεδειγμένη νοοτροπία και ποιότητα του μέγιστου του σημερινού Ελληνικού Δημοσίου. Τί απομένει;. Τίποτε άλλο από το ότι οι αξιολογήσεις για αρκετά χρόνια, μέχρι να διαμορφωθεί μια νέα γενιά υπαλλήλων κάθε βαθμού, να γίνουν από εξωτερικούς συμβούλους, ελληνικές καθαρά εταιρίες διοίκησης επιχειρήσεων, που υπάρχουν, με δικαίωμα ενδοϋπηρεσιακού veto για το θέμα. Διαφορετικά τα πάντα θα διαμορφωθούν με το ποιο κόμμα θ’ ασκεί διακυβέρνηση, ποιοι συνδικαλιστές κάνουν συνδιοίκηση, πια κομματικά όργανα έχουν προωθηθεί. Δηλαδή χειρότερα απ’ ότι συμβαίνει σήμερα με την αρχαιότητα ή σχεδόν.