Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Το περιεχόμενο του άρθρου 7 είναι πολύ κρίσιμο αφού θέτει ως προϋπόθεση την ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε δημόσιο φορέα που θα εφαρμόσει το σύστημα αξιολόγησης. Το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, σε αυτή την περίπτωση, είναι αν κάθε Υπουργείο ή κάθε δημόσιος φορέας που θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης διαθέτει επιχειρησιακό σχέδιο για το 2012. Πως προτίθενται να εφαρμόσουν το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού αν δεν υπάρχει ήδη επιχειρησιακό σχέδιο που εφαρμόζεται και εκτελείται αναφορικά με το έργο που πρέπει να φέρει σε πέρας ο κάθε δημόσιος οργανισμός υπό αξιολόγηση; Περαιτέρω πως είναι εφικτό να καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο για το 2013 όταν δεν έχει διευκρινιστεί η αποστολή και το εύρος των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα;
 
 
Β. Γιαννακόπουλος
Για να μπορέσουν να κατανεμηθούν οι στόχοι στις επιμέρους οργανικές μονάδες, είναι απαραίτητο να έχει αποσαφηνιστεί πρόσφατα και ουσιαστικά η Αποστολή της κάθε μίας από αυτές (Γιατί υπάρχει η Δ/νση Χ; Ποιος ο λόγος ύπαρξής του τμήματος Υ;). Από αυτόν τον ανακαθορισμό της αποστολής θα προκύψει τι από αυτά που κάνει σήμερα η οργ. μονάδα Χ:α) είναι περιττό/άχρηστο και πρέπει να ανασχεδιαστεί/ καταργηθεί καιβ) τι προσφέρει στους στόχους/αναμενόμενα αποτελέσματα.Έτσι πολλή περιττή δουλειά θα (μπορεί να) καταργηθεί και η εργασία των υπαλλήλων θα εστιαστεί σε πραγματικούς στόχους, σε επιθυμητά αποτελέσματα. Αν δεν έχει γίνει πρόσφατα αυτό, και ο Οργανισμός της υπηρεσίας είναι πολύ παλιός, είναι αδύνατο να αναλάβουν οι οργ. μονάδες να πραγματοποιήσουν ουσιαστικό έργο που θα επιδιώκει τους ετήσιους στόχους.
 
 
Απόστολος
«2. O Υπουργός ή το ανώτατο όργανο κάθε φορέα προσδιορίζει σαφείς πολιτικές προτεραιότητες στον τομέα ευθύνης του, τους υπεύθυνους ανά προτεραιότητα και θέτει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων εφαρμογής και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που περιλαμβάνονται σε αυτά.» Περιμένουμε να γίνουμε σύγχρονο κράτος έτσι. Το κράτος πρέπει να έχει μία συνέχεια . Ο Υπουργός καθορίζει τις προτεραιότητες σε ένα σύστημα που ΉΔΗ λειτουργεί και χωρίς τον Υπουργό. Σαν να υπογραμμίζεις και να χρωμματίζεις ένα ήδη υπάρχον κατανοητό,σαφές, ολοκληρωμένων σκέψεων και νοημάτων κείμενο. Ο υπουργός καθορίζει την πολιτική ΌΧΙ τους στόχους. Αν με κάθε αλλαγή υπουργού έχουμε και αλλαγή στρατηγικών στόχων και πολιτικών(όπως γίνεται συνήθως)την κάτσαμε την βάρκα. Φτιάξτε ένα δημόσιο το οποίο να έχει σωστούς στόχους και αρχές (π.χ. την προστασία της Δημόσιας υγείας )ΧΩΡΙΣ τους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ και τους ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ τους . Μα τί λέω;
 
 
Panos Liverakos
Οι διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 9 ανατρέπουν τη σταθερότητα του συστήματος με την αιτιολογία ότι υπάρχει η πιθανότητα να μεταβληθούν οι πολιτικές προτεραιότητες. Η μεταβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων μπορεί να θεωρηθεί ως βέβαια, ιδιαίτερα όταν αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση ένα άλλο κόμμα. Κατά τη γνώμη μας, ενώ θεωρούμε ότι η αλλαγή πολιτικών προτεραιοτήτων είναι απόλυτα θεμιτή, δεν θεωρούμε ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να επηρεάζει την επιχειρησιακή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Αν η επιχειρησιακή λειτουργία των υπηρεσιών επάνω στην οποία βασίζεται το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων εξαρτάται από τις εκάστοτε πολιτικές προτεραιότητες, τότε το σύστημα είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε τροποποιήσεις και αλλαγές που το καθιστούν μη αξιόπιστο. Το περιεχόμενο του άρθρου 9 προσδίδει υπερβολική ελαστικότητα στο σύστημα με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος ακύρωσης του σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Με αυτό τον τρόπο βέβαια αποτρέπεται η συνέχεια που είναι επιθυμητή για να γίνει το σύστημα αξιολόγησης αποδεκτό και σεβαστό από τους αξιολογούμενους. Αν δεν υπάρχει ένας σταθερός κοινός παρονομαστής στην αξιολόγηση των υπαλλήλων, τότε το αποτέλεσμα θα είναι η απαξίωση του συστήματος αξιολόγησης, αφού θα είναι ευάλωτο σε πολιτικές παρεμβάσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Ποιοι θα είναι οι κοινωνικοί εταίροι της επταμελούς ομάδας αξιολόγησης; Ο τρόπος επιλογής τους; Η βασική αυτή έλλειψη υποσκάπτει την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης. Εννοείται ότι με τη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η επάρκειά τους.