Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης δεν βαθμολογεί και δεν αξιολογεί υπαλλήλους και πρόσωπα. Αξιολογεί την διοικητική και οργανωτική ικανότητα του δημόσιου φορέα υπό αξιολόγηση (βλ. ΚΠΑhttp://bit.ly/HMHXFS) με βάση τα 9 κριτήρια του μοντέλου Αριστείας. Όπου έχει εφαρμοστεί κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη δίνει αποτελέσματα διαρκούς βελτίωσης. Η εξυπηρέτηση πολιτών βρίσκεται στην καρδιά αυτού του Συστήματος Ολικής Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι Ομάδες Αξιολόγησης με συναινετικές διαδικασίες αυτοαξιολογούν την ικανότητα και την οργάνωση της υπηρεσίας. Το μοντέλο συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και προς τους υπαλλήλους περιορίζοντας την γραφειοκρατία και τις μη απαιτούμενες διαδικασίες.