Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασιλική Σκορδάκη
Και πάλι παρουσιάζεται το θέμα τής διοικητικής ικανότητας της ομάδας. Ποιά είναι τα μετρήσιμα στοιχεία και τί είναι η αριστεία? Δυσνόητος ο τύπος και δεν ξέρω ποιό το αποτέλεσμα σε διάφορα σενάρια απόδοσης του υπαλλήλου σε σχέση με τη μονάδα.
 
 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Η διοικητική ικανότητα να αποσυνδεθεί με τα χρόνια υπηρεσίας. Ποιος ορίζει και τεκμηριώνει επιστημονικά ότι ένας υπάλληλος με 25-30 χρόνια είναι καλύτερος από έναν με 12; Η (ηλικιακή)εμπειρία δεν μπορεί και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την «ορθή» δημοσιοϋπαλληλική και διοικητική εμπειρία!!! Υπάρχουν άπειροι δ.υ., οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ηλικία από άλλους, λάμβάνουν περισσότερα μόρια απ’ αυτούς, αλλά δε γνωρίζουν Η/Υ, ξένες γλώσσες και πάρα πολλά ακόμα, αγνοούν το διοικητικό δίκαιο, τον κώδικα Διοικ. διαδ/σίας, το δ.υ. κώδικα και συνεπώς, παραβαίνουν ακούσια ή και εκούσια την κείμενη νομοθεσία ή δε συμβάλλουν ούτε κατ’ ελάχιστον στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στη σύγχρονη διοίκηση. ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΜΩΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ εμάς, γιατί είναι ΠΑΛΙΟΙ… Στο στρατό υπάρχει περισσότερη αξιοκρατία!!!
 
 
Καραμπατζάκη Δέσποινα
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), αξιολογεί τις υπηρεσιακές μονάδες και ΜΟΝΟ. Δεν αξιολογεί υπαλλήλους. Η όποια αναφορά σε προσθήκες σε αυτή την κατεύθυνση δεν αφορούν στο άρθρο 12 «εργαλεία αξιολόγησης» αυτής της δημόσιας διαβούλευσης . Μέσω του ΚΠΑ, που εισάγει ένα μοντέλο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καταγράφεται η δομή και η συνολική λειτουργία της δημόσιας Οργάνωσης, εντοπίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της και το σπουδαιότερο προτείνονται σειρά μέτρων βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας. Η διαδικασία εφαρμογής του Κ.Π.Α, έχει επιφέρει ήδη πολλαπλά οφέλη στους Οργανισμούς που το έχουν εφαρμόσει. Σημαντικό είναι η δέσμευση της πολιτικής αλλά και διοικητικής ηγεσίας για την σωστή εφαρμογή του, όπως επίσης και η επιλογή της ομάδας αυτό-αξιολόγησης. Το ΚΠΑ ως γενικό εργαλείο κατά την εφαρμογή του μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, δίχως όμως να τροποποιούνται τα 9 κριτήρια, τα 28 υποκριτήρια και το σύστημα βαθμολογίας. Η ομάδα αυτό-αξιολόγησης θα πρέπει να έχει την ικανότητα αυτή, όπως επίσης και την δυνατότητα να αναλύει και να ερμηνεύει τα ευρήματα από την όλη διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων και των μετρήσεων αποτελεσμάτων και ικανοποίησης των δημοτών , λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών). Η κατανόηση του εργαλείου αυτού και η εμπειρία από την εφαρμογή του, είναι σημαντικός παράγοντας για την υποβολή εποικοδομητικών προτάσεων στα πλαίσια της δημόσιας αυτής διαβούλευσης.