Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ηρακλής Ζωγραφάκης
Ο κάθε υπάλληλος θα πρέπει να βαθμολογείτε από τους:1. προϊσταμένους του2. υφισταμένους του3. όμοιους του (ίσους που συνεργάζεται)σε επιμέρους τομείς, όπως παραγωγικότητα, συνεργασία, συνέπεια κ.α.Ο μέσος όρος αυτών των τομέων θα πολλαπλασιάζετε με ένα συντελεστή βαρύτητας, π.χ η βαθμολογία του συνεργάτη του με 30%, του υφισταμένου του με 20% και του προϊσταμένου του με 50%.Ηρακλής Ζωγραφάκης
 
 
Ιωάννης Μπέλλας
Η συμπεριφορά πρέπει να εφαρμόζεται , ελέγχεται και βαθμολογείτε τόσο εντός της υπηρεσίας (και φυσικά αμφίδρομα) όσω και από το κοινό που εμπλέκεται ή εξηπηρετείται. Δεν μπορεί να υφίστατε ένας υπάλληλος σε θέση ελέγχου ή έκδοσης αποφάσεων που διακρίνει τουε πελάτες του (κοινό) ανάλογα με το ‘φακελλο’ που προσκομίζεται κάθε φορά ή με την γνωριμία που συνδέονται. Αυτό πρέπει να είναι δυνατό να καταγγελθεί και θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα προς επίλυση και όχι να περιμένουν να μαρκαριστούν τα χαρτιά πριν γίνει η σύλληψη Θεωρώ ότι εμαίες οι Έλληνες δεν έχουμε την απαραίτητη παιδία για θέματα συμπεριφοράς και θα πρέπει μία από τις βασικές συνεχώμενες εκπαιδεύσεις να είναι η συναλλαγή με το κοινό και του συναδέλφους.