Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Εισάγει ακόμη περισσότερες χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες στο σύστημα, που κατά τη γνώμη μας το καθιστά δύσκαμπτο και μάλλον αναποτελεσματικό, καθώς και πολύ αργό στην εκτέλεση του και στην συλλογή αποτελεσμάτων προς χρήση κατά την επόμενη περίοδο.