Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασίλης
Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έχω δεις ανθρώπους με δύο πτυχία και 3 μεταπτυχιακά να μην μπορούν να κάνουν στοιχειώδη πράγματα και ανθρώπους με απολυτήριο λυκείου να βγάζουν σπίθες.Δεν λέω ότι τα πτυχία και τα τυπικά προσόντα δεν σημαίνουν τίποτα. Κάθε άλλο σίγουρα ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σ’ ένα ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι καλός σε μια πνευματική εργασία.Παρόλα αυτά θα πρέπει ο καθένας να μπορεί να μετουσιώσει τα πτυχία που έχει ή δεν έχει σε πρακτικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι υποτίθεται ότι έχουν γνώσεις Η/Υ είτε με υπεύθυνη δήλωση είτε με κάποιο πιστοποιητικό. Άρα θα πρέπει άμεσα να σταματήσουμε να βλέπουμε γραφεία χωρίς υπολογιστή και όλοι να πρέπει να εργάζονται με πληροφοριακά συστήματα.Το αν ξέρει ή όχι θα φανεί στην πράξη και όχι σ’ ένα πιστοποιητικό ή μια εξέταση.Να γίνει το σύστημα ανταγωνιστικό. Σε μια υπηρεσία να υπάρχουν τουλάχιστον δύο υπάλληλοι που θα κάνουν την ίδια εργασία και να μετράται το αποτέλεσμα με τον ίδιο τρόπο. Αυτός με την καλύτερη επίδοση να παίρνει περισσότερα χρήματα. Για κάποιον με επίδοση κάτω από ένα όριο να υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμα και της απόλυσης.Οι εξετάσεις δεν δείχνουν πόσο καλός είναι κάποιος στη δουλειά του. Η ίδια του η δουλειά το δείχνει!
 
 
Jacklin Frozilin
Δεν έχει νόημα η αποτίμηση και η συγκριτική εξέταση των προσόντων όσων υπαλλήλων έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ! Δεν είναι σωστό ένας υπάλληλος που ήδη έχει περάσει τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ή μάζεψε μόρια σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ να ξαναδίνει εξετάσεις! Ας εξεταστούν αυτοί που μπήκαν στο δημόσιο αναξιοκρατικά, εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ!
 
 
Χρυσαυγή Παπαδοπούλου
Παρατηρώ με θλίψη και απογοήτευση οτι και στο άρθρο αυτό ΔΕΝ υπάρχει πρόβλεψη για τους υπαλλήλους εκείνους που δεν εργάζονται σε παραγωγικά υπουργεία και το αντικείμενο ενασχόλησής τους δεν είναι μετρήσιμο. Υπάρχουν θέσεις εργασίας στο ελληνικό δημόσιο όπου το αντικείμενο διαχείρισης ΔΕΝ είναι ούτε μετρήσιμο, ούτε τίθεται ως στόχος. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι υπάλληλοι θα καταδικάζονται με μένουν στάσιμοι και με τις ίδιες πενηχρές απολαβές μέχρι να γίνουν » έφεδροι» ?
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.
Παρακαλώ η διαδικασία της αξιολόγησης να γίνεται ηλεκτρονικά. Η πλατφόρμα ήδη υπάρχει (http://apografi.gov.gr/). Οι υπάλληλοι να έχουν πρόσβαση όπως και σήμερα (κωδικοί TAXISNET), το ίδιο και οι Προϊστάμενοι που τους ελέγχουν. Απλά θα πρέπει να δημιουργηθεί η αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα. Με αυτό το τρόπο θα γλυτώσει το δημόσιο εργατοώρες σε φωτοτυπίες, διανομή υλικού κτλ, καθώς και αποθηκευτικό χώρο. Επίσης, να είναι δυνατή και η εξαγωγή δεδομένων από άλλες υπηρεσίες (όπως Υπηρεσιακά Συμβούλια κτλ) έτσι ώστε να να γίνεται απευθείας χρήση των βαθμολογιών χωρίς να χρειάζεται να αποστέλουν τα στοιχεία οι υπηρεσίες.
 
 
Λαζάρου Ελένη
Τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως διατυπώνονται στο παρόν σχέδιο νόμου είναι πολύ γενικά και ασαφή και ως εκ τούτου διαβλητά. Δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα ήδη ισχύοντα. θεωρώ απαραίτητο να εξειδικευτούν ανάλογα με τη θέση ευθύνης, την ειδικότητα, το επίπεδο σπουδών και να είναι με αντικειμενικό τρόπο μετρήσιμα.