Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΘΗΝΑ ΖΙΩΓΑ
Καθορισμός των βημάτων αξιολογησης1. Σαφώς μετρήσιμοι στόχοι/αποδοτικότητα2.Ποιός αξιολογεί ποιόν (προτείνεται κυκλικό σύστημα ή 360ο)3.Γνωρίζει κάποιος να αξιολογεί;Πιστοποιείται γι αυτό;4.Τι αξιολογούμε;Ορισμό των υπό εξέτασηιδιοτήτων(αποδοτικότητα,ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ,ενδιαφέρον κά)Κατά τη διάρκεια του χρόνου,ο προιστάμενος θα καταγράφει ότι ο υπάλληλος έχει ή δεν έχει επιτύχει ως προς τους στόχους(πχ επείγουσες εισηγήσεις που κατατέθηκαν υπό πίεση), θα καταγράφει τις συμπεριφορές του προς τρίτους (καλές, κακές) το ενδιαφέρον κά. Η αξιολόγηση θα γίνεται βάσει των καταγεγραμμένων (αποδεικτικών)στοιχείων που υπάρχουν στο αρχείο του προισταμένου και όχι στην όποια αυθαίρετη αξιολογική συμπεριφορά του. Το σύστημα αυτό τηρώ στην υπηρεσία μου
 
 
Ιγνάτιος Σταυρόπουλος
1. Θεωρώ σημαντικό γιά τους μετέχοντες στις Ομάδες Αξιολόγησης βαθμολογητές, να είναι «πιστοποιημένοι» και άρα αξιόπιστοι. Ει δυνατόν εκτός της ίδιας υπηρεσίας (συνάδελφοι). Διαφορετικά ο κίνδυνος είναι ορατός γιά επανάληψη του οργίου της διαπλοκής των ημετέρων.2. Να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην Αξιολόγηση, όλων ανεξαιρέτως όσων λαμβάνουν μισθό από το Δημόσιο, και βεβαίως εξασφαλισμένη η διαφένεια στη διαδικασία. Αν αρχίσουν οι εξαιρέσεις, τότε πάλι μία από τα ίδια. Στον ιδιωτικό τομέα, ποτέ ο «κατώτερος» δεν διατάζει τον «ανώτερο». Γιατί άραγε?3. Η δημοσιότητα στη διαδικασία, με την προυπόθεση τήρησης των διατάξεων περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, είναι θεμελιώδης, ώστε ο πολίτης να μη έχει ορατό στο δημόσιο τομέα, το γεγονός το παιδί του με διδακτορικά και ξένες γλώσσες, να έχει προιστάμενό του ένα υποδεέστερό του, αοράτως και «ανωθεν» τοποθετημένο.
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π.Δ. ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΛΑ ΑΙΡΕΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.