Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Τ.
Το άρθρο αναφέρεται στο μοντέλο διοίκησης με βάση προκαθορισμένους στόχους (Management by Objectives). Τα κριτήρια που αναφέρει είναι γενικά και αόριστα, αφού σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία τα κριτήρια πρέπει να είναι συγκεκριμένα, απολύτως μετρήσιμα και να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τη θέση ευθύνης του εργαζόμενου, ώστε να λειτουργούν και σαν μέσο παρακίνησης.
 
 
ANASTASIA
ΔΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΠΟΤΕ.ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΧΩΡΙΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΙΣΩΣ ΤΟ ΑΠΩΘΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.ΟΥΤΕ ΑΣΕΠ ΟΥΤΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΜΑΡΜΟΔΙΟΣ
 
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης δεν βαθμολογεί και δεν αξιολογεί υπαλλήλους και πρόσωπα. Αξιολογεί την διοικητική και οργανωτική ικανότητα του δημόσιου φορέα υπό αξιολόγηση (βλ. ΚΠΑhttp://bit.ly/HMHXFS) με βάση τα 9 κριτήρια του μοντέλου Αριστείας. Όπου έχει εφαρμοστεί κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη δίνει αποτελέσματα διαρκούς βελτίωσης. Η εξυπηρέτηση πολιτών βρίσκεται στην καρδιά αυτού του Συστήματος Ολικής Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι Ομάδες Αξιολόγησης με συναινετικές διαδικασίες αυτοαξιολογούν την ικανότητα και την οργάνωση της υπηρεσίας. Το μοντέλο συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και προς τους υπαλλήλους περιορίζοντας την γραφειοκρατία και τις μη απαιτούμενες διαδικασίες.
 
 
Αθανάσιος Βασιλάκης
Αγαπητοί συνάδελφοι διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, Με το δικαίωμα που δίνει το σύνταγμα της χώρας μας και ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας να εκφράζει ένας απλός δημόσιος υπάλληλος ελεύθερα την προσωπική του άποψη θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μας στα ακόλουθα σημεία.Από τη μία μεριά υπάρχει θετική μετεξέλιξη όπου θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον μας διότι:1. Θεσπίζεται η μέτρηση επίδοσης σε επίπεδο δημοσίου υπαλλήλου (ατομικά) καθώς δεν προ-υπήρχε με τον Ν.3230/2004.2. Θεσπίζεται η σύνδεση κινήτρου επιπλέον αμοιβής σε επίπεδο μονάδας και υπαλλήλου με διαφορετικό τρόπο που προϋπήρχε στα προηγούμενα μισθολόγια. Η εμπειρία μας δίδαξε ότι είχαμε καταλήξει να λαμβάνουν το κίνητρο απόδοσης όλοι οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι ανεξάρτητα εάν συνεισφέρανε περισσότερο, λιγότερο ή καθόλου.3. Εισάγεται μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση από την υφιστάμενη πραγματικότητα.4. Βελτιώνεται η σύνδεση της αξιολόγησης επίδοσης δημοσίων υπαλλήλων με τα θέματα αξιολόγησης προσωπικού. Από την άλλη μεριά υπάρχει αρνητική μετεξέλιξη που θα δημιουργήσει πιθανές δυσλειτουργίες διότι:1. Η καταβολή των Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ. δεν βασίζεται α) σε συντελεστές βαρύτητας και β) σε συντελεστές δυσκολίας της εργασίας, βάση της οποίας μπορεί να κρίνεται η επίδοση του κάθε δημοσίου υπαλλήλου. Σύμφωνα με το άρθρο 39 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης πρέπει να υπάρχει «ίση αμοιβή, για εργασία ίσης αξίας», αλλά το ερώτημα είναι εάν το ίδιο αντικείμενο, το ίδιο επίπεδο δυσκολίας, την ίδια σπουδαιότητα – βαρύτητα, την ίδια ευθύνη στην εργασία τους έχουν όλοι ????2. Αρκετά προηγούμενα άρθρα έχουν δεχθεί σκληρή κριτική από αρκετούς συναδέλφους διότι δεν συνδέονται με το προσωντολόγιο – καθηκοντολόγιο προϊσταμένων και υπαλλήλων, θαρρώ ότι ασφαλώς το ίδιο θα ισχύει με τα Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ..3. Υπάρχει κριτική από αρκετούς συναδέλφους σε προηγούμενα άρθρα για τη δυσκινησία των συμβουλίων και επιτροπών αξιολόγησης. Θαρρώ ότι το ίδιο θα αφορά και τα Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ.4. Τα προτεινόμενα Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ. θα είναι ευάλωτα σε ενστάσεις και αμφισβήτηση εάν δεν βελτιωθούν και εδραιωθούν αμοιβαίως αποδεκτά κριτήρια από όλους μας.5. Δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία και η υφιστάμενη δουλειά που έχει πραγματοποιηθεί από αξιόλογους συναδέλφους του υπουργείου οικονομικών σε υπογεγραμμένα συμβόλαια αποδοτικότητας.6. Δεν έχουν συνεκτιμηθεί πιλοτικές εφαρμογές και συνεχείς βελτιώσεις.7. Δεν έχει συνεκτιμηθεί η σταδιακή εφαρμογή (ίσως με μεταβατικές διατάξεις) διότι η ολιστική εφαρμογή πιθανώς να είναι δυσλειτουργική (ελπίζω η εμπειρία του Ν.3230/2004 μας έχει διδάξει αρκετά όλους μας). Κλείνοντας, η ολιστική προσέγγιση του υφιστάμενου σχεδίου διαφαίνεται να αναδειχθεί ως «βαριά, δύσπεπτη και δυσκίνητη», οπότε η παρούσα προσπάθεια θα πρέπει να εστιάσει στη μέγιστη απλοποίηση, ώστε να εδραιωθεί μία περισσότερο «εύπεπτη» εφαρμογή από όλους μας. Οι ανωτέρω επισημάνσεις είναι προσωπικές και θαρρώ ότι χρίζουν περεταίρω μελέτη, επεξεργασία και έρευνα. Καλή ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους …Αθανάσιος Γ. Βασιλάκης, ΤΕ/Δ1 ΕφοριακόςΑποσπασμένος στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Υπουργείου Οικονομικών
 
 
Ιππ. Γνωστόπουλος
To Δελτίο Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων να υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Μην επιβαρύνετε με άλλη χαρτούρα το ελληνικό δημόσιο.