Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΡΟ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο αξιολογητής και ο υπάλληλος που αξιολογείται πρέπει απαραίτητα να το πράξουν μέσω εφαρμογής που να προβλέπει ει δυνατόν όλες τις ανάγκες ,αντικείμενα των υπαγόμενων στην αξιολόγηση δημοσίων υπηρεσιών .Εάν δεν έχει δηλαφή ο αξιολογητής τον προσωπικό κωδικό εισόδου στο σύστημα της εφαρμογής αξιολόγησης θα χαθεί η μπάλλα.Κάθε Υπουργείο να χρησιμοποιήσει τους παλιούς υπαλλήλους του που γνωρίζουν τα αντικείμενα και το χρονικό σημείο που έρχονται στη δειάρκεια του έτους ώστε να ξεκινήσει σωστά η διαδικασία.Οχι θεωρητικούς με master και καμία σχέση με την υπηρεσία.Αυτό σε ορισμένα υπουργεία μπορεί να γίνει σε απίπεδο Περιφέρειας ή ακόμα καλύτερα σε επόπεδο υπηρεσίας Νομού.Πάντα ο πελάτης δηλαδή ο πολίτης θα κρ΄ινει το δημόσιο υπάλληλο άρα επί του πρακτέου θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως αυτό.Επαναλαμβάνω αν ΔΕΝ χρησιμοποιηθεί καθόλου χαρτί και προσωπικές σχέσεις παρά μόνο απλά,κατανοητά και ρεαλιστικά μέσω της εφαρμογής αξιολόγησης τότε ίσως να έχουμε κάτι καλύτερο στο Δημόσιο .