Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σοφία Φράγκου
Συμφωνώ με τον κ. Λομβαρδέα. Μήπως αντί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλουμε και ό,τι μας βολεύει, θα ‘πρεπε να δεχθούμε την «πεπατημένη» που ακολουθείται σε οργανωμένες κοινωνίες, όπου έχουν δοκιμαστεί οι μέθοδοι και οι τακτικές, έχουν τηρηθεί τα μέτρα και εξασφαλίστηκαν όλες οι παράμετροι ώστε να αποφευχθούν «αγκάθια» και αστοχίες; Ας αρχίσουμε κάποτε να ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να κάνουν κάποιοι τη δουλειά τους αντί να τους σταματάμε και να τους δίνουμε άλοθι για να μην κάνουν τίποτα. Όσοι θα εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες θα έχουν την τεχνογνωσία απαραίτητα αλλά ΚΑΙ οι ίδιοι έλεγχο από άλλους αρμόδιους φορείς ΚΑΙ το βαθμό ευθύνης που τους αναλογεί.
 
 
Θεόδωρος
είμαι δημοτικός υπάλληλος και αυτοί τη στιγμή οι συνάδελφοι που ασκούν χρέη προϊσταμένου είτε σε Δ/νση ή Αυτοτελή Τμήματα ή Τμήματα, έχουν τοποθετηθεί με απόφαση Δημάρχου και μόνο, χωρίς όχι καμία αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (εάν και αυτό θα έκανε σωστά την δουλειά του), σε πολλές περιπτώσεις με υποκειμενικά κριτήρια -προφανώς του Δημάρχου- όπου συνάδελφοι με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, ανώτερους τίτλους σπουδών έχουν μείνει εκτός. Εάν αυτοί οι συνάδελφοι θεωρείτε ότι πρέπει να ασκήσουν το έργο του αξιολογητή το κάνουν!!!