Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ
Να αξιολογηθούν:1. Η επιτυχία διορισμού του υποψηφίου μέσω ΑΣΕΠ2. Το πτυχίο3. Το μεταπτυχιακό4. Το διδακτορικό5. Η γνώση ξένων γλωσσών6. Η γνώση Η/ΥΝα δοθεί επιτέλους προβάδισμα σε όσους διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ και διαθέτουν προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά!
 
 
Αντωνακάκης Π.
Η κρίση υφισταμένων από τον προϊστάμενο μόνο είναι υποκειμενική και πολλές φορές λανθασμένη, ειδικότερα όταν έχουμε να κρίνουμε άβουλους υπαλλήλους που εκτελούν χωρίς αντίρρηση όλες τις αποφάσεις σύννομες ή όχι (άριστη βαθμολόγηση) και υάλλήλους με κρίση και διάθεση να υποδείξουν στον προϊστάμενο το λάθος ή μη σύννομο που πολλές φορές οδηγούν σε συγκρούσεις (παρόλα αυτά λαμβάνουν αρνητική βαθμολόγηση). Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις υποκειμενικές συμπάθειες ή αντιπάθειες καθώς επίσης και τον «κομματικό παράγοντα».Η αξιολόγηση να γίνεται από τουλάχιστον τριμελή ομάδα πάνω σε αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια και να υπάρχει υποχρεωτική ενημέρωση και δυνατότητα έκφρασης της γνώμης και επαναξιολόγησης από άλλη επιτροπή, του αξιολογούμενου σε περίπτωση διαφωνίας. Γενικά να υπάρχει ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Θα πρέπει να υπάρξει τεστ δεξιοτήτων…