Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μιχ. Λομβαρδέας
Τα προηγηθέντα σχόλια δείχνουν καθαρά το σημερινό μας πρόβλημα ως κοινωνίας.Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν.Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που εγκαθιδρύονται συνεχώς περισσότερο πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και «ασφαλιστικές δικλείδες» και πάλι όμως χωρίς αποτέλεσμα.Ως πρώην δημοτικός υπάλληλος η γνώμη μου είναι να προχωρήσετε στο πνεύμα του άρθρου βρίσκοντας παράλληλα ένα τρόπο ώστε ο προϊστάμενος να μην αξιολογεί όλους με άριστα προκειμένου να αποφύγει τα παράπονα και την γκρίνια.