Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αναστασία
Επιβάλλεται, κατά την γνώμη μου, η αξιολόγηση να πραγματοποιείται από ομάδα αξιολογητών ανεξάρτητου φορέα – ή εξωτερικών συνεργατών-, πάντως σίγουρα δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνον σε ανθρώπους που εργάζονται στον ίδιο φορέα και έχουν δημιουργήσει τις λεγόμενες «κλίκες» αλληλοεξυπηρέτησης συμφερόντων και ευνοούμενων χωρίς αντικειμενικότητα.Συμφωνώ απολύτως με την άποψη της κας ΑΡΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ πως θα πρέπει να αξιολογούνται και οι προϊστάμενοι από τους υφισταμένους τους, και μάλιστα σε μόνιμη βάση (όχι μόνον την πρώτη φορά).Πράγματι, έτσι με την υποβολή αποδείξεων όπου υπάρχουν για τον τρόπο λειτουργίας και την νοοτροπία πολλών προϊσταμένων, θα γίνουν εμφανή τα αίτια της αναποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Υπάρχουν προϊστάμενοι που έχουν καταλάβει θέσεις ευθύνης λόγω «αρχαιότητας» με τυπικά προσόντα απολυτήριο λυκείου!! Πώς θα αξιολογήσουν συναδέλφους με μεταπτυχιακάόταν δεν έχουν τουλάχιστον ίσο επίπεδο σπουδών??Θα ήθελα να συμπληρώσω σ΄αυτό το σημείο πως με εκφράζει η άποψη που εκφράσθηκε από τον κ. ΠΕΤΡΟ ΚΑΛΗ, πως θα πρέπει να προσμετρώνται στα τυπικά προσόντα όλα τα πτυχία που κατέχει κάποιος καθώς οι νεώτεροι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και γραπτών διαγωνισμών, έχουν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως δεύτερα πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες και γνώσεις Η/Υ.