Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κατερίνα Παπαδοπούλου
Και κάτι ακόμη-στο σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση δεν αναφέρεται πουθενά το ενδεχόμενο, επίορκοι υπάλληλοι να αξιολογούνται έστω με αρνητική μοριοδότηση. Κοινώς υπάλληλος που χρηματίστηκε ή καταχράστηκε χρήματα ή χειροδίκησε ή υπέπεσε σε οποιοδήποτε αδίκημα δε φαίνεται να έχει ουδεμία επίπτωση στην τελική αξιολόγησή του. ΓΙΑΤΙ?
 
 
Αναστασία
Επιβάλλεται, κατά την γνώμη μου, η αξιολόγηση να πραγματοποιείται από ομάδα αξιολογητών ανεξάρτητου φορέα – ή εξωτερικών συνεργατών-, πάντως σίγουρα δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνον σε ανθρώπους που εργάζονται στον ίδιο φορέα και έχουν δημιουργήσει τις λεγόμενες «κλίκες» αλληλοεξυπηρέτησης συμφερόντων και ευνοούμενων χωρίς αντικειμενικότητα.Συμφωνώ απολύτως με την άποψη της κας ΑΡΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ πως θα πρέπει να αξιολογούνται και οι προϊστάμενοι από τους υφισταμένους τους, και μάλιστα σε μόνιμη βάση (όχι μόνον την πρώτη φορά).Πράγματι, έτσι με την υποβολή αποδείξεων όπου υπάρχουν για τον τρόπο λειτουργίας και την νοοτροπία πολλών προϊσταμένων, θα γίνουν εμφανή τα αίτια της αναποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Υπάρχουν προϊστάμενοι που έχουν καταλάβει θέσεις ευθύνης λόγω «αρχαιότητας» με τυπικά προσόντα απολυτήριο λυκείου!! Πώς θα αξιολογήσουν συναδέλφους με μεταπτυχιακάόταν δεν έχουν τουλάχιστον ίσο επίπεδο σπουδών??Θα ήθελα να συμπληρώσω σ΄αυτό το σημείο πως με εκφράζει η άποψη που εκφράσθηκε από τον κ. ΠΕΤΡΟ ΚΑΛΗ, πως θα πρέπει να προσμετρώνται στα τυπικά προσόντα όλα τα πτυχία που κατέχει κάποιος καθώς οι νεώτεροι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και γραπτών διαγωνισμών, έχουν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως δεύτερα πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες και γνώσεις Η/Υ.
 
 
Αναστασία
Συμφωνώ απολύτως με την άποψη που εκφράσθηκε από τον κ. ΠΕΤΡΟ ΚΑΛΗ, καθώς οι νεώτεροι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και γραπτών διαγωνισμών, έχουν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως δεύτερα πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες και γνώσεις Η/Υ. Ακόμη με εκφράζει η άποψη της κας ΑΡΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ πως θα πρέπει να αξιολογούνται και οι προϊστάμενοι από τους υφισταμένους τους, και μάλιστα σε μόνιμη βάση (όχι μόνον την πρώτη φορά). Πράγματι, έτσι με την υποβολή αποδείξεων όπου υπάρχουν για τον τρόπο λειτουργίας και την νοοτροπία πολλών προϊσταμένων, θα γίνουν εμφανή τα αίτια της αναποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα.
 
 
ΑΡΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Επίσης θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν εκτός από όσα αναφέρονται,(και από τον κ. Π.ΚΑΛΗ ) η αξιολόγηση για πρώτη φορά γίνει αμφίδρομα…Εκτός από τους προϊστάμενους να «εισηγούνται» στους αξιολογητές,οι υφιστάμενοι να μπορούν να καταθέτουν την άποψή τους για τους προϊσταμένους τους, με χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου που θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας σαν κριτήρια όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο,βασίζοντας τις απαντήσεις τους σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν σχ. προεδρικού διατάγματος.Πιό απλά οι αξιολογητές να αξιολογούνται από τους αξιολογούμενους, όσον αφορά την ικανότητά τους , να τους αξιολογήσουν , με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.Έτσι πιστεύω ότι θα δοθεί απάντηση στην αναποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και στα αίτια της…Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ανεπαρκείς και τεμπέληδες?Πόσοι από αυτούς έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο Β΄ μέρος του παρόντος άρθρου και πότε ερωτήθηκαν από τους συντάκτες του παρόντος για τις συνθήκες εργασίας τους, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν?
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Όσοι διορίστηκαν μέσω Α Σ Ε Π με γραπτούς διαγωνισμούςα)αξιολογήθηκαν ως προς το γνωστικό αντικείμενο και κρίθηκαν ως άριστοι στο ξεκίνημα της καριέρας τους.Βεβαίως και να αξιολογηθεί η μετέπειτα πορεία τους ( για εκπαιδευτικούς ενδεικτικά:σεμινάρια ,επιμορφώσεις,ανάληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ)β)οι εξετάσεις είναι ανοικτές σε όλους όσους έχουν τα τυπικά προσόντα και οι διαδικασία απόλυτα διαφανής.γ)η βαθμολόγηση των γραπτών είναι αντικειμενική καθώς υπάρχει η ανωνυμία του γραπτού-δηλ σε απλά ελληνικά ΄΄μέσον΄΄δε χωράει-.δ)πουθενά στην απογαφή των δ.υ δεν αναφερόταν ο τρόπος διορισμού.Για στατιστικούς έστω,λόγους δεν υπάρχει η επιστημονική περιέργεια να μελετήσουν οι αρμόδιοι όχι μόνο πόσοι αλλά κυρίως Π Ω Σ διορίστηκαν;Εάν δε ληφθεί υπόψιν το κρίτηριο αυτό(διορισμός μέσω ΑΣΕΠ) κατά την αξιολόγηση η αδικία θα είναι καταφανής ,ενώ το κράτος θα καταργήσει το θεσμό του ΑΣΕΠ που το ίδιο-πολύ σωστά-διαφημίζει.Ευχαριστώ.