Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Αναφορικά με το περιεχόμενο του άρθρου, διατηρούμε επίσης μια σειρά από αμφιβολίες σχετικά με την συσχέτιση της απόδοσης του κάθε δημοσίου υπαλλήλου με την απόδοση της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει. Θεωρούμε ότι είναι μάλλον υπερβολικό, τουλάχιστον στην αρχική φάση υλοποίησης του νέου συστήματος αξιολόγησης, να υπάρχει τόση μεγάλη εξάρτηση μεταξύ του βαθμού αξιολόγησης του υπαλλήλου με την οργανική μονάδα στην οποία ανήκει.
 
 
Βάντα Κωστοπούλου
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων γίνεται ήδη στην ουσία, όλοι ξέρουμε ποιοί είναι εκείνοι στους οποίους ανατίθενται τα θέματα που χρειάζονται έρευνα, χρόνο, επιμέλεια και αναζήτηση στοιχείων. Αυτό που δεν γίνεται πάντα είναι η αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων αυτών με θέσεις ευθύνης. Ποιός λοιπόν εξασφαλίζει ότι με το νέο σύστημα θα επιλέγονται εκείνοι που είναι οι πλέον ικανοί για κάποιες δ/νσεις / θέσεις / αντικείμενα ώστε να μπορέσουν να δουν και τους κόπους τους να αντιστοιχούν σε επιπλέον κίνητρα; Πόση αξία έχει το γνωστικό αντικείμενο κάποιου αν του ανατεθεί άσχετο καθήκον; Υπάρχει κάπου σχετική πρόβλεψη;
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Δεν κατανοώ την αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτού του άρθρου, δεδομένου του άρθρου 14 «Τελική αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου».
 
 
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
Για να υπάρξει έδαφος ουσιαστικής αξιολόγησης προαπαιτείται περιβάλλον εργασίας με τυποποιημένες διαδικασίες, επαλήθευση αυτών και δείκτες επίδοσης (key performance indicators) όπως και στόχοι (ετήσιοι). Επίσης, και περιγραφή θέσεων (job description). Υπάρχει κάτι εξ αυτών στην Δημόσια Διοίκηση και τους ΟΤΑ; Επίσης, όσοι έχουν διορισθεί με διαδικασίες Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ) – ιδίως το άρθρο 18 (κατάταξη με σειρά προτεραιότητας βάσει προσόντων) έχουν ήδη αξιολογηθεί και δεν γίνεται να έρθει μια εξωθεσμική επιτροπή ιδιωτικής εταιρείας να τους επαναξιολογήσει χωρίς να εγερθούν ισχυρά νομικά ζητήματα που θα μπλοκάρουν την όλη διαδικασία. Το πρόβλημα υπάρχει με όσους μπήκαν από το παράθυρο και ελέω του Ν.4024/2011 (βαθμολόγιο) έχουν καταλάβει θέσεις ευθύνης χωρίς να το αξίζουν (θάβοντας τους ικανούς, αξιοκρατικώς προσληφθέντες με διαδικασίες Ν.2190/1994). Λύστε το πρόβλημα πρώτα με αυτή την εν πολλοίς σαβούρα – εκλογική σας πελατεία και κατόπιν συζητάμε. Δρ Γεώργιος ΓιαννιτσιώτηςΠολιτικός Επιστήμων – ΔιεθνολόγοςΕπιθεωρητής Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητος
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Δημοσιοποίηση της αποδοτικότητας των Υπουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών, ΟΤΑ α και β βαθμού τουλάχιστον σε επίπεδο Δνσης (αριθμός υποθέσεων που διεκπεραίωσαν, με τι βαθμό επιτυχίας και με τι κόστος-κάνουν προϋπολογισμούς και απολογισμούς κάθε χρόνο, οπότε τα στοιχεία υπάρχουν). Σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών π.χ. για τη διαφθορά, τη δικαιοσύνη, τη φοροδιαφυγή, την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο υπουργείου, ή με άλλους στόχους π.χ. για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Συσκευών σε επίπεδο Δήμου. Δεν έχει νόημα να λέμε εσωτερικά ότι επιτύχαμε, αλλά διεθνείς οργανισμοί να διαπιστώνουν ότι αποτύχαμε. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η αξιολόγηση γίνεται πρωτίστως για να αποδίδει η Δημόσια Διοίκηση καλύτερα και όχι για να είναι απλά εσωτερικά καλύτερη. Πρέπει επομένως να τροφοδοτείται η διαδικασία μέσω διαβούλευσης και με στόχους από τους πολίτες και στο τέλος να περιλαμβάνει δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων σε και αξιολόγηση από τους πολίτες.