Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Κριτήριο 5: Διαδικασίες: Οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν αποκλειστικά ότι προβλέπει ο νόμος; Μπορούν να τροποποιούν διαδικασίες ή να δημιουργούν καινούργιες; Να προτείνουν καινούργιες βάσει των προβλημάτων των υπαρχουσών το καταλαβαίνω, αλλά να τροποποιούν τις προβλεπόμενες από το νόμο; β) Κριτήρια Αποτελεσμάτων: Απαραίτητο στοιχείο είναι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κάθε οργανικής μονάδας είτε στην ιστοσελίδα του φορέα της είτε στην ιστοσελίδα του αρμόδιου υπουργείου. Όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε πόσο καλά δουλεύει κάθε τμήμα του Δημόσιου Τομέα. Έχω δικαίωμα να γνωρίζω πόσες υποθέσεις δέχθηκε, πόσες εξυπηρέτησε και με τι κόστος η τάδε Διεύθυνση στην Περ.Ενότητά μου ή στο Δήμο μου και πόσο χειρότερη ή καλύτερη ήταν από άλλες αντίστοιχες. Με χρήματα των φορολογουμένων και για τους φορολογούμενους πρωτίστως γίνονται όλα αυτά!
 
 
Βάντα Κωστοπούλου
Στην καθημερινότητα ο ρόλος του προϊσταμένου είναι καθοριστικός για την απόδοση του υπαλλήλου. Σε περίπτωση που καθυστερεί την υπογραφή των εισηγητικών τίποτα δεν υπάρχει που να αποδεικνύει ότι ο υπάλληλος τα έχει υποβάλει εμπρόθεσμα.Σε ορισμένα αντικείμενα το αποτέλεσμα των ενεργειών είναι ορατό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα π.χ. στη σύνταξη απόψεων για δικαστήρια, ποιός θα μπορέσει να αξιολογήσει α) εάν ο χρόνος ετοιμασίας των απόψεων είναι ο ενδεδειγμένος (λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους λειτουργίας της υπηρεσίας), β) εάν οι απόψεις ήταν οι προσήκουσες βάσει του φακέλου, γ) στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της δίκης δεν είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο πως θα υπολογιστεί ο ρόλος του υπαλλήλου που αναζήτησε στοιχεία για την καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου και τέλος δ) πως θα γίνει ο συσχετισμός με την τελική απόφαση του δικαστηρίου;
 
 
Βασιλική Σκορδάκη
Συμφωνώ με την ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ στο ότι θα πρέπει να διευκρινισθεί ποιό είναι το ανώτατο όργανο, ειδικά σε ΝΠΔΔ που υφίσταται και Διοικητής και Διοικητικό Συμβούλιο και συνεπώς Πρόεδρος Δ.Σ.Επίσης στην παρ. 9 ορίζεται ότι καταλήουμε σε ατομικό συμβόλαιο απόδοσης, χωρίς όμως να ελέγχονται οι ανώτεροι και ανώτατοι υπάλληλοι και βέβια υφίσταται ορατός κίνδυνος να μην υπάρχει αντικειμενικότητα της ισομερους και ισοβαρούς κατανομής των εργασιών της υπηρεσίας που θα υλοποιήσουν τους στόχους. Σα ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ θα ήθελα να πω ότι προκειμένου το φιλόδοξο αυτό σύστημα να μπορέσει να υλοποιηθεί, ώστε πραγματικά να υπάρχει μια αντικειμενική αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων, που θα αποτελεί και κίνητρο υποκίνησης όλων των υπαλλήλων να αποδώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, θα πρέπει να υπάρξει συστηματική εκπαίδευση των αξιολογητών ώστε να μπορούν να υλοποιούν το επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά και των οργάνων που θέτουν το επιχειρησιακό σχέδιο ώστε αυτό να είναι ρεαλιστικό.
 
 
eleni
Πώς θα μετρηθεί ένας εκπαιδευτκός στην απόδοση χωρίς να είναι έρμαιο των βαθμών, των μαθητών, των υλικοτεχνικών υποδομών και συνθηκών;
 
 
Ρόκος
Παρακαλώ βρείτε έναν τρόπο να αξιολογηθεί δίκαια ένας υπάλληλος ο οποίος έχει σπουδάσει στη Ρουμανία, το ελληνικό κράτος του δίνει μόρια για Προϊσταμενηλίκιγια άριστη γνώση της ξένης γλώσσας (Ρουμανικής-αν είναι δυνατόν) τη στιγμή που δεν έχει πει έστω μία λέξη στα Ρουμανικά (και ούτε προκειται) αφού η ειδικότητατου δεν είναι μεταφραστής ούτε κάτι σχετικό!!, δεν ξέρει καν αγγλικά ή χειρισμό υπολογιστή, βρίσκεται σε υπηρεσία που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενό του και τα ξύνει όλη μέρα, δηλαδή τις 5 ώρες που βρίσκεται στην Υπηρεσία, παίρνει πάντα άδειες Πάσχα, Χριστούγεννα, Αποκριές, δεκαπενταύγουστο και από μέσα του ξέρω ότι γελάει από την καρδιά του με τα περί αξιολογήσεων γιατί πιστεύει, βάσιμα ίσως, ότι η αξιολόγηση θα είναι της πλάκας, όπως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Την αξιολόγηση την κάνει ο «Αξιολογητής», δηλαδή κάποιος που δεν ξέρει τίποτα από τους Υπαλλήλους!!. Μόνο ο άμεσα προϊστάμενος «εισηγητής» ξέρει την εργασία που κάνουν οι υπάλληλοι. Για ποιο λόγο δεν είναι αυτός ο αξιολογητής, μου είναι αδιανόητο.